Årsmøde 2013

I weekenden den 13.-14. april afholdt Danmarks Bløderforening årsmøde og generalforsamling. Temaet for årsmødet var forening i forandring.
Lørdag den 13. april mødtes 57 voksne og 31 børn på Svendborg Danhostel for at skyde Danmarks Bløderforenings årsmøde 2013 i gang. Der var lagt op til en hyggelig weekend for både voksne og børn. For de voksnes vedkommende med oplæg om Livskvalitetsundersøgelsen 2012, lægefaglige oplæg og erfaringsudveksling med de andre medlemmer. For børnenes vedkommende var der skattejagt, børnedisco og muligheden for at deltage i video-interview med elever fra Ørestad Gymnasium.
 
Børnene på årsmødet samles her om den sidste fælles udfordring i skattejagten: At samle et puslespil i fællesskab.
 
 
Lørdag: Livskvalitetsundersøgelse og Tour de Bløderforening
Efter at formand Terkel Andersen og sekretariatsleder Karen Holm havde budt velkommen, fremlagde professor Jacob Bjørner resultater fra Livskvalitetsundersøgelsen, som blev gennemført i 2012. Undersøgelsen viste fortsat positiv udvikling i blødernes levevilkår, men understregede samtidig, at der fortsat er helbredsbelastninger hos blødere i dag.
 
 
Professor Jacob Bjørner fremlægger resultaterne fra Livskvalitetsundersøgelsen 2012.
 
 
Under eftermiddagskaffen blev der afholdt Tour de Bløderforening, og der var opsat stande, hvor både børn og voksne kunne høre mere om foreningens forskellige medlemsaktiviteter og foreningens arbejde. Her var det bl.a. muligt at få en snak om mødet med sundhedsvæsenet anno 2013 med formand Terkel Andersen og Lars Lehrmann fra bestyrelsen, som på bedste lægemanér havde iklædt sig lægekitler og stod klar med stetoskoper.
 
 
Formand Terkel Andersen fortalte om mødet med sundhedsvæsenet og levede sig godt ind i rollen som læge.
 
 
Efterfølgende var der lagt op til arbejdsgruppemøder for de forskellige medlemsgrupper, hvor de kommende medlemsaktiviteter blev drøftet og planlagt.
 
 
Der var livlig debat og mange gode ideer i de enkelte arbejdsgrupper.
 
Om aftenen var der erfaringsudveksling og et farverigt og underholdende lotteri ved næstformand Tem Folmand og Tina Bentzen til fordel for børnenes sommerlejr. Lotteriet indbragte i alt 5.040 kr. Udover lotteriet bestod aftenens underholdning af en video lavet af gymnasieelever fra Ørestad Gymnasium.
 
 
Tina og Tem havde egenhændigt samlet gaver ind og lavet et lotteri til årsmødet. Sådan fik de skrabet 5.040 kr. sammen til en tur til Lalandia til børnene på dette års sommerlejr.

Søndag: Generalforsamling og lægefaglige oplæg
Søndag formiddag afholdt foreningen generalforsamling med Svendborgs viceborgmester Lars Erik Hornemann som dirigent. Årsberetningen og årsregnskabet blev gennemgået, og Terkel Andersen, Jacob Andersen, Naja Skouw-Andersen, Lars Lehrmann og Palle Skovby blev genvalgt til bestyrelsen. Tena Jensen fra Struer, som er mor til Ida med ITP, blev valgt ind som ny suppleant til bestyrelsen.

Bestyrelsen 2013. Fra venstre: Mikael Frausing, Tem Folmand, Naja Skouw-Rasmussen, Palle Skovby, Palle Lykke Ravn, Lars Lehrmann, Terkel Andersen, Lisbeth Skjødt Ipsen, Jacob Bech Andersen og Tena Jensen. Theis Bacher havde desværre ikke mulighed for at være med på billedet.

Læs mere om Bløderforeningens bestyrelse her » 

Efter generalforsamlingen var der lægefaglige oplæg ved overlæge Lone Hvitfeldt Poulsen fra Center for Hæmofili og Trombose på Aarhus Universitetshospital, Skejby og Steen Rosthøj fra børneafdelingen på Aalborg Sygehus, som henholdsvis fortalte om udfordringer for bløderpatienter i dag og nyt fra ITP-forskningsfronten.

Årsmødet blev rundet af med en omgang sandwichs, inden de trætte deltagere kunne tage hjem og slappe af efter et begivenhedsrigt årsmøde.

« Tilbage