Årsmøde 2014

I weekenden den 5.-6. april 2014 afholdt Danmarks Bløderforening årsmøde og generalforsamling i Faaborg. Der var lagt op til en weekend i motionens tegn bl.a. med oplæg om sport og motion for blødere, cirkus og besøg af en fysioterapeut.
73 voksne og 31 børn satte lørdag den 5. april hinanden stævne til Danmarks Bløderforenings årsmøde, som i år fandt sted i Faaborg. De 104 deltagere fordelte sig ud over alle aldre og mange forskellige blødersygdomme.
 
Mens børnene kunne se frem til en weekend med cirkus, olympiade og masser af gøgl, ventede der de voksne deltagere en række oplæg under temaet sport og motion, og så var der selvfølgelig også afsat tid til erfaringsudveksling.

Lørdag: Sport for blødere og workshops
Næstformand Jacob Bech Andersen indledte lørdagens fællesoplæg med at fortælle om sport for blødere. Børnelæge Marianne Hutchings Hoffmann fra Rigshospitalet fortalte i et videointerview, at hendes lægefaglige vurdering er, at motion er vigtigt for alle mennesker – både fysisk og psykisk. Hun understregede, at det er helt individuelt, hvilken sportstype der passer til den enkelte.

Fællesoplægget blev afsluttet med en paneldebat, hvor Grith Dalsø, der er mor til et barn med blødersygdom, og Christian Krog Madsen og Oliver Michelsen, der selv har blødersygdom, fortalte om deres erfaringer med motion og forskellige sportsgrene.
 
Grith Dalsø, Christian Krog Madsen og Oliver Michelsen fortæller om deres erfaringer med motion og forskellige sportsgrene.

Foreningen havde også besøg af Fyens Stiftstidende.

Efter en kaffepause delte deltagerne sig op i forskellige workshops. Mens en gruppe drog på byvandring i Faaborg, kunne to andre grupper deltage i et oplæg ved fysioterapeut Søren Baadsgaard eller i et oplæg om ret og pligt.
 
Deltagerne i fysioterapeut-workshoppen skulle lære at gå påny. Her bliver kropsbevidstheden øvet.

I løbet af lørdagen havde børnene medvirket i en cirkus-workshop ved Palle Bay Henriksen – også kendt som Mr. Toons – og lørdag aften viste de forsamlingen alle de nye tricks, de havde lært. En af de helt store overraskelser fandt sted, da bløderbørnene viste, at de kunne gå på glasskår.
 
Børnene fremviser en menneskelig pyramide som afslutning på cirkusforestillingen.

Lørdag aften afholdt Tina Bentzen og Tem Folmand et lotteri til fordel for foreningens sommerlejr. Sammen med en række medlemmer havde de indsamlet en masse gaver, og alt i alt samlede de 6.660 kroner ind, som går direkte til en tur for sommerlejrens deltagere. En stor tak skal lyde til Tina, Tem, Vivi og Jacob.

Søndag: Generalforsamling og lægefaglige oplæg
Søndag formiddag afholdt foreningen generalforsamling ved dirigent Hans Stavnsager Rasmussen, der er konsulent i Frivilligrådet og aktiv politiker i Faaborg. Årsberetningen og årsregnskabet blev fremlagt og gennemgået, og den nye bestyrelse blev valgt.

Tem Folmand, Mikael Frausing og Theis Bacher blev genvalgt til bestyrelsen. Christian Krog Madsen, der hæmofili A i moderat grad, blev valgt ind som nyt bestyrelsesmedlem. Palle Lykke Ravn blev genvalgt som suppleant for en toårig periode, mens Henrik Kejlberg, der har hæmofili A i svær grad, blev valgt som suppleant for en etårig periode.
 
Bestyrelsen 2014: Tem Folmand, Naja Skouw-Rasmussen, Lars Lehrmann, Jacob Bech Andersen, Theis Bacher, Christian Krog Madsen, Palle Lykke Ravn, Henrik Kejlberg og Mikael Frausing. Formand Terkel Andersen og Palle Skovby havde desværre ikke mulighed for at være med på billedet.

Læs mere om bestyrelsen her »
 
Efter generalforsamlingen var der lægefaglige oplæg ved henholdsvis Eva Funding og Peter Kampmann fra Rigshospitalet. Mens Peter Kampmann fortalte om ITP hos voksne og forskning og diagnosticering af sjældne trombocytsygdomme, holdt Eva Funding oplæg om genetik i hæmofili, og hvilken betydning det har for den enkelte familie og for fremtidens behandling.
 
Læge Eva Funding fortæller om genetik i hæmofili.
 
Overlæge Peter Kampmann fortæller om diagnosticering af ITP.

Årsmødet blev rundet af med en sandwich, inden de trætte deltagere kunne vende næsen hjemad efter et begivenhedsrigt årsmøde.
« Tilbage