Årsmødet 2015

I weekenden den 11.-12. april samledes knapt 100 medlemmer af Danmarks Bløderforening til årsmøde og generalforsamling i skønne omgivelser i Skælskør.

Mens børnene kunne se frem til en weekend i selskab med dygtige børnepassere og jonglører fra Circostancia, ventede der de voksne deltagere en weekend fyldt med faglige indlæg, workshops og hyggelig erfaringsudveksling.
 
Børn, børnepassere og cirkusartister rykkede udenfor i det gode vejr for at øve cirkustricks.

Lørdagens program blev indledt med oplæg og efterfølgende paneldebat omkring temaet ”At rejse med blødersygdom”. Signe Struberga fra Patientombuddets afdeling International sygesikring gjorde de fremmødte klogere på den offentlige rejsesygesikring, mens Naja Skouw-Rasmussen, Poul-Erik Bach-Andersen, Theis Bacher og Jacob Bech Andersen fra Danmarks Bløderforening delte ud af deres personlige rejseerfaringer.
 
Signe Struberga fra Patientombuddet fortæller om reglerne for offentlig rejesygesikring.

I kaffepausen lørdag kunne foreningen fejre, at Terkel Andersen har været formand for foreningen i 30 år. Det blev markeret med en lille tale og en kæmpe lagkage.
 
Terkel Andersen kan i år fejre 30 års jubilæum som formand for Danmarks Bløderforening.

Efter kaffepausen delte deltagere sig op i fire forskellige workshops: Nogle modtog gode træningsprincipper for blødere ved fysioterapeut Søren Baadsgaard, andre udvekslede erfaringer om ITP. Nogle tredje deltog i en workshop om telemedicin, mens en lille gruppe tog på byvandring i Skælskør.

Lørdag aften var der cirkusforestilling, hvor børnene fremviste tricks og kunstner, som de havde lært af de dygtige jonglører i løbet af dagen.
 
Børnene fremviste nye tricks og kunstner lørdag aften.

Herefter var der lotteri til fordel for Bløderlejren. Lejrchef Tem Folmand og hans kone Tina havde igen i år indsamlet et imponerende antal gaver, som blev udloddet i aftenens lotteri. Alle 1000 lodder blev solgt, og deltagerne til årets Bløderlejr, kan derfor se frem til både en Tivolitur OG en meget stor is.
 
Tem og Tina med de mange flotte præmier til aftenens lotteri.

Generalforsamling
Søndag morgen blev indledt med generalforsamling, som Slagelses borgmester, Stén Knuth, dirigerede med sikker hånd. Generalforsamlingen vedtog foreningens handlingsplan, som gælder frem til 2020.

Der var flere, der var interesserede i at stille op til bestyrelsen og til suppleantposterne. Efter et kampvalg blev Sine Lyons valgt ind som ny suppleant for en 1-årig periode. Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen.
 

 
Bestyrelsen 2015. Fra venstre ses Lars Lehrmann, Jacob Bech Andersen, Sine Lyons, Palle Skovby, Palle Lykke Ravn, Henrik Kejlberg, Terkel Andersen, Christian Krog Madsen, Theis Bacher, Tem Folmand og Naja Skouw-Rasmussen.
 
Weekenden blev afsluttet med lægefaglige oplæg om henholdsvis ITP og hæmofili. Børnelæge Mimi Kjærsgaard fra Aarhus Universitetshospital, Skejby, holdt oplæg om ITP, mens børnelæge Marianne Hutchings Hoffmann og hæmofilisygeplejerske Maj Friberg Birkedal fra Rigshospitalet holdt oplæg om hæmofili og bærer-problematikker.

Referater fra generalforsamlingen og årsmødets oplæg vil kunne læses i næste nummer af BløderNyt, der udkommer den 15. juni 2015.
« Tilbage