Bestyrelsen er konstitueret

I uge 25 mødtes Danmarks Bløderforenings bestyrelse for første gang siden årsmødet. På dagsordenen var konstitueringen af bestyrelsen.

På bestyrelsesmødet den 24. juni 2011 konstituerede bestyrelsen sig. Terkel Andersen blev igen valgt som formand, og Tem Folmand og Jacob Bech Andersen deles stadig om posten som næstformand. Mikael Frausing blev genvalgt som kasserer.

Nyt medlem af bestyrelsen
Forud for mødet havde bestyrelsesmedlem Gitte Hassaine meddelt, at hun trækker sig fra bestyrelsesarbejdet. Beslutningen er truffet som følge af, at familien rejser til udlandet.

På bestyrelsesmøde blev det besluttet, at suppleant Palle Skovby skal overtage hendes plads i bestyrelsen.

Palle Skovby er 41 år og bløder med hæmofili A i svær grad. Han interesserer sig især for fremtidens bløderbehandling og ønsker som bestyrelsesmedlem at være med til at danne rammerne for denne. Herudover brænder han for bløderbørn-problematikker og ønsker også at engagere sig i denne del af bestyrelsesarbejdet.

Se den samlede bestyrelse her >> 

« Tilbage