Bløderforeningen bidrager til behandlingsvejledning

Danmarks Bløderforening har givet input til den nationale behandlingsvejledning vedrørende medicinsk behandling af hepatitis C. Foreningens holdning er klar: Alle blødere, der er blevet smittet med hepatitis C via deres faktormedicin, bør tilbydes den nye behandling.
En faggruppe nedsat af Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) er i øjeblikket i gang med at udarbejde en bindende behandlingsvejledning for hepatitis C. Det sker efter, at der i 2014 kom en række nye medikamenter på markedet, der har potentiale til helt at udrydde hepatitis C-virussen.

I modsætning til tidligere behandlingsmetoder, der har haft mange bivirkninger, udmærker de nye medikamenter sig ved at være effektive, ved næsten ingen bivirkninger at have og ved at kunne tages i pilleform i 12 uger.

Overlæge Jannik Helweg-Larsen fra Infektionsmedicinsk Klinik på Rigshospitalet fortalte på et møde i regi af Bløderforeningen i efteråret 2014, at de nye behandlingsmuligheder i fremtiden vil kunne udrydde virussen helt.

Dyr medicin
Men de nye stoffer er meget dyre at behandle med. 12 ugers behandling med de nye stoffer koster omkring en halv million per patient. Derfor er et fagudvalg nedsat af RADS i øjeblikket i gang med at udarbejde baggrundsnotater og nye behandlingsvejledninger for behandlingen af hepatitis C.

Fagudvalget har bedt om input fra de relevante patientforeninger, og det er i denne sammenhæng, Danmarks Bløderforening har indgivet sine kommentarer.

Danmarks Bløderforening mener
Det er Danmarks Bløderforenings klare opfattelse, at de mennesker, der er blevet smittet med hepatitis via deres blødermedicin, bør have den bedst tilgængelige behandling.
I det indsendte input beder foreningen blandt andet fagudvalget være opmærksomme på den samlede sygdomsbelastning:

- På grund af risikoen for død eller forværring af blødningsproblemer er det Danmarks Bløderforenings forhåbning, at der i en prioritering af målgruppe vil blive taget højde for patienternes samlede sygdomsbelastning og særligt for personer, der er smittet gennem anden behandling.
 
Det vides endnu ikke, hvornår de nye behandlingsvejledninger ligger klar.
Fagudvalg for hæmofili
Der er også nedsat et fagudvalg, der skal udarbejde behandlingsvejledningen for blødersygdommen hæmofili. Danmarks Bløderforening forventer også at give input til den proces.
 


Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, skal bl.a. sikre en ensartet anvendelse af dyr sygehusmedicin på tværs af regioner og sygehuse. Læs mere her » 
« Tilbage