Bløderforeningen vinder pris

Foreningen har modtaget en pris for projektet ”Telemedicin i bløderbehandlingen”. Et projekt, der tager udgangspunkt i medlemmernes egne erfaringer, og peger på et besparelsespotentiale i behandlingen på op til 12 millioner kroner over fem år.

Danmarks Bløderforening har vundet SundhedsParlamentets hovedpris ”Bedste initiativ” for projektet ”Telemedicin i bløderbehandlingen”. Prisen blev overrakt på Folkemødet den 16. juni, og dommerpanelet har i bedømmelsen lagt vægt på, at projektet er innovativt, udspringer af patienternes behov, og at projektet i høj grad har involveret dem. Samtidig er anbefalingen i den nye behandlingsvejledning et flot resultat. Med prisen følger 10.000 kroner til foreningens arbejde. 
 
Formand Terkel Andersen og Naja Skouw-Rasmussen fra bestyrelsen takkede for prisen og glædede sig over anerkendelsen.
 
- Bløderne er et godt eksempel på, at det ikke kun er de store diagnosegrupper, der kan høste gevinster ved telemedicin. Prisen er en anerkendelse af, at bløderne er med til at udvikle det danske sundhedsvæsen i en retning, hvor patienternes egenmestring og livskvalitet sættes i centrum, siger Terkel Andersen. 
 
Telemedicin betaler sig
Projektet blev sat i gang i august 2015 og er et samarbejde mellem foreningen, landets to hæmofilicentre ved Aarhus Universitetshospital og Rigshospitalet og de to telemedicinske centre i Region Hovedstaden og Region Midtjylland.  
 
 
Gennem projektet har Danmarks Bløderforening fået udarbejdet en behovsanalyse og en økonomisk analyse, der fungerer som forundersøgelse og udgangspunkt for videreførelse af projektet. 
 
- Bløderne har gennem flere år peget på uhensigtsmæssigheder ved den nuværende registreringspraksis, og det er den viden, der nu er dokumenteret. Med telemedicinprojektet er bløderne med til at sætte fokus på rammebetingelserne for, at patienterne selv tager ansvar for behandlingen i hverdagen, siger Terkel Andersen. 
 
Behovsanalysen dokumenterer blandt andet behov for nemmere registrering af blødninger, bedre overblik over medicinforbrug og støtte til egenmestring. Hovedkonklusionerne i den økonomiske potentialeanalyse peger på, at der kan høstes en økonomisk gevinst på op til 12 millioner kroner over en femårig periode ved at understøtte registrering af blødninger og medicinforbrug med telemedicinske løsninger. Gevinsten opnås ved optimering af behandlingsplanen og ved at mindske niveauet af kasseret medicin (kassation). 
 
 
 
Til disse resultater kan det tilføjes, at et nyt amerikansk studie har påvist en reduktion på 57% i antallet af blødninger om året hos blødere, som bruger digitale redskaber til registrering, sammenlignet med blødere der registrerer manuelt. Dette understøtter yderligere aktualiteten af arbejdet for at fremme telemedicin i bløderbehandling.
 
 
RADS anbefaler digitale løsninger i bløderbehandling
Den nye behandlingsvejledning, der blev godkendt af RADS (Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin) i april 2016, understreger både behovet for og potentialet i at anvende telemedicin i bløderbehandlingen. Her anbefales, at der etableres en IT-løsning, der understøtter tidstro registrering af faktorforbrug og blødningsepisoder ved hjemmebehandling. 
 
Fremtiden for ”Telemedicin i Bløderbehandling”
Danmarks Bløderforening har sammen med Region Midtjylland søgt midler til at udvikle og implementere konkrete løsninger. Der er søgt finansiering gennem Sundhedsstyrelsens pulje for ”Udvikling af beslutningsstøtteværktøjer” og gennem Innovationsfonden. Der arbejdes samtidig målrettet for at sikre ejerskab i regionerne til den videre projektudvikling. 
 
Projektet fra august 2015 – juni 2016 er gennemført med støtte fra Det Obelske Familiefond, Helsefonden, Jascha Fonden og medicinalfirmaerne Baxalta og Sobi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Tilbage