Bløder-app pilottestes på Aarhus Universitetshospital

Efter en intensiv udviklingsproces er blødere og hæmofililæger ved Aarhus Universitetshospital (AUH) nu klar til at pilotteste bløderappen til registering af hjemmebehandling. Testen, der løber fra midten af november og frem til slutningen af januar 2018, skal sikre, at funktionaliteten er i orden.

Formålet med appen er at give bløderne et værktøj, der gør det nemt tidstro at registrere den daglige behandling i hjemmet. Data om blødninger og behandlingsrutiner vil danne udgangspunkt for dialog ved konsultationerne med lægerne ved hæmofilicentret. 

Pilottesten foregår både på Center for Hæmofili og Trombose og AUHs børneafdeling og inkluderer ca. 40 blødere, som alle er i hjemmebehandling. Bløderne, der er tilfældigt valgt, har alle planlagte konsultationer i testperioden.

Hvis du er inviteret til at deltage som testperson, vil du bliver kontaktet direkte af dit hæmofilicenter gennem e-boks.

App'en vil også i mindre omgang blive pilottestet på Rigshospitalet. 

Beslutningsstøtte i Bløderbehandling
Bløder-appen er en del af projektet ”Beslutningsstøtte i Bløderbehandling”. Projektet er et samarbejde mellem hæmofilicentrene, Center for Telemedicin, Region Midtjylland og Danmarks Bløderforening, som har kørt siden efteråret 2016. Projektet går ud på at udvikle et digitalt redskab som kan anvendes både af blødere og klinikere.

Fokus er på:

  • At sikre bedre information om den enkelte bløderpatients blødningsepisoder og medicinforbrug
  • At understøtte dialog mellem kliniker og bløderpatient, så behandlingen i højere grad individualiseres og tilrettelægges i et samarbejde
  • At optimere bløderpatientens egenmestring, så han/hun lettere kan håndtere sin sygdom og administrere medicinen optimalt

Du kan læse mere om projektet Beslutningsstøtte i Bløderbehandling her >>

Projektet ”Beslutningsstøtte i Bløderbehandling” er støttet af Sundhedsstyrelsen, Sundheds- og Ældreministeriet, Helsefonden og Ledelsesforum for IT, Region Midtjylland.

« Tilbage