Det Obelske Familiefond støtter Danmarks Bløderforening

Danmarks Bløderforening har fået 329.676 kroner fra Det Obelske Familiefond til projektet 'Anvendelse af telemedicin i bløderbehandlingen'.
I september kunne Danmarks Bløderforening løfte sløret for, at Helsefonden havde valgt at støtte foreningens telemedicin-projekt.
 
Nu kan foreningen gladeligt melde, at også Det Obelske Familiefond har fundet projektet interessant og valgt at støtte det med 329.676 kroner. Derved er projektets analyser finansieret.

Telemedicin-projektet er støttet af Det Obelske Familiefond, Helsefonden og medicinalvirksomhederne Baxalta og SOBI. Danmarks Bløderforening sender en stor tak til alle.

Om telemedicin-projektet
Telemedicin-projektet sigter på at implementere telemedicinske løsninger i bløderbehandlingen til gavn for både patienter, klinikere og samfundsøkonomien.

Projektet blev igangsat på foreningens medlemsaktiviteter i efteråret 2015, hvor man i første omgang har indsamlet viden til en behovsanalyse, der sammen med en økonomisk analyse skal danne grundlag for det videre projekt.

Der er nedsat en projektgruppe, der på baggrund af analyserne arbejder på at få udarbejdet et beslutningsoplæg til regionerne i foråret 2016.
« Tilbage