Din mening om den nye bløderapp er vigtig

Har du afprøvet den nye bløderapp? Så vil vi meget gerne høre din mening. Husk derfor at besøge din e-boks og svare på evalueringen. I brevet i din e-boks er links til to spørgeskemaer. Dine svar er vigtige, fordi de giver viden om, hvordan appen kan blive endnu bedre.

Frist for besvarelse af spørgeskemaerne er mandag d. 12. februar.

Siden december 2017 er den nye bløderapp blevet pilottestet af ca. 40 blødere ved Aarhus Universitetshospital og Rigshospitalet. Udviklingen og afprøvningen af den nye app er en del af projektet ”Beslutningsstøtte i bløderbehandling”. Pilottesten er nu afsluttet og projektet skal derfor evalueres. Evalueringen bliver bl.a. brugt til at vurdere appens udviklingsmuligheder fremadrettet.

Læs mere om projekt ”Beslutningsstøtte i bløderbehandling" her >> 

Tak for hjælpen!

« Tilbage