Donorblod vil fortsat blive dobbeltscreenet

Også fremover vil dansk donorblod blive testet med to forskellige metoder, efter at folketinget i forbindelse med finanslovsaftalen 2017 ellers besluttede at sløjfe den såkaldte NAT-screening.

Dobbeltscreeningen af donorblod er afgørende for at sikre patientsikkerheden, og i forbindelse med beslutningen om at afvikle NAT-screeningen har Bløderforeningen i et åbent brev fra den 28. november 2016 advaret Folketingets Sundhedsudvalg om, hvad afviklingen af den såkaldte NAT-screening kan have af konsekvenser.

Blødersagen spøger stadig
I brevet skrev Danmarks Bløderforening blandt andet, at; ”…i respekt for de danske blødere, der blev smittet med hiv og hepatitis C som konsekvens af et ineffektivt beredskab til at screene for vira, vil Danmarks Bløderforening med denne henvendelse udtrykke bekymring i forhold til planerne om at afvikle NAT-screening.”  

Læs hele brevet her»

I 1980erne blev 91 danske blødere – børn, unge og voksne – smittet med hiv gennem deres faktormedicin, og Blødersagen står som en kæmpe stor advarselstrekant i dansk medicinal- og samfundshistorie som ikke må glemmes.  

Besparelsen taget af bordet
Folketinget havde satset på at indhente en besparelse på 31 mio. kr. fra 2018 ved at gøre det valgfrit, om regionerne fortsat ville benytte NAT-screeningen, som er den hurtigste og mest følsomme metode til at opdage HIV og hepatitis B og C på. Men efter at regionerne har oplyst, at NAT-screeningen kun koster 10 mio. kr. om året, har sundhedsminister Ellen Trane Nørby i forbindelse med økonomiaftalen med regionerne besluttet at beholde screeningen.

Læs mere på ministeriets hjemmeside»

« Tilbage