Enklere hepatitis C-behandling i fremtiden

Hepatitis C-behandling vil om nogle år sandsynligvis være en tabletbehandling af nogle måneders varighed. Og måske vil der kun være tale om én tablet om dagen. Det står i seneste udgave af Ugeskrift for læger.

Artiklen ’Nye tider for behandling af kronisk hepatitis C’ er skrevet af Jan Gerstoft og Anders Fomsgaard fra Dansk Virologisk Selskab. Artiklen beskriver den udvikling, der er sket inden for behandling af hepatitis C inden for de seneste år, blandt andet om markedsføring af de første såkaldt direkte aktive antivirale (DAA) lægemidler i 2011.

Artiklen beskriver også i forlængelse heraf, hvad der ligger i støbeskeen: ”De markedsførte DAA skal ses som frontløbere fra et felt, hvor behandlingerne i tiltagende grad vil blive mere potente, dække alle genotyper og have mindre tabletbyrde.” Artiklen fortæller også, at der spekuleres i at fremstille en tablet, der skal tages en gang daglig og slutter altså af med at slå fast, at:

”Det er sandsynligt, at HCV-behandling om nogle år vil være en tabletbehandling af nogle måneders varighed.”

Kilde: Jan Gerstoft og Anders Fomsgaard: "Nye tider for behandling af kronisk hepatitis C", Ugeskrift for læger 174/12, 19. marts 2012, s. 795.

« Tilbage