Europæisk inhibitor-undersøgelse

Har du inhibitor, er du i familie med en, der har fået inhibitor, eller behandler du en bløder med inhibitor? Så kan du bidrage med din viden til en stor europæisk undersøgelse.
European Haemophilia Consortium (EHC) er paraplyorganisation for de europæiske bløderforeninger, og de sætter nu fokus på inhibitor. I et nyt tiltag forsøger de at forbedre behandlingen og livskvaliteten blandt blødere, der har fået inhibitor.

Første skridt er at sætte fokus på de behov og udfordringer, blødere med inhibitor står over for.

Deltag i undersøgelsen
Har du inhibitor, er du i familie med en, der har fået inhibitor, eller behandler du en bløder med inhibitor, kan du bidrage med din viden ved at deltage i den europæiske spørgeskemaundersøgelse.

Spørgeskemaundersøgelsen er på engelsk, og du kan deltage her »
 
Danmarks Bløderforening opfordrer alle i målgruppen til at deltage, så vi sammen kan opnå en større viden om inhibitor.
 
Hvad er inhibitor?
Inhibitor er, når kroppen danner antistoffer mod blødermedicin, eller nærmere bestemt mod størkningsfaktoren. Kroppen registrer, at der er tale om fremmed stof, og immunsystemet forsøger at bekæmpe det.

Antistofferne betyder, at faktormedicinen ikke virker og derfor ikke kan forebygge eller standse blødninger.
« Tilbage