Eva Funding udnævnt til overlæge

Fra februar skifter både hæmofililæge Eva Funding og Hæmotologisk Klinik på Rigshospitalet titel.

Eva Funding er fra den 1. februar 2017 udnævnt som overlæge. Eva er speciallæge i hæmatologi og har under sin uddannelse både arbejdet ved hæmofilicentret på Aarhus Universitetshospital, Skejby, og på koagulationslaboratoriet på Esbjerg Sygehus.

Som afdelingslæge i Hæmatologisk Klinik på Rigshospitalet har Eva Funding siden juli 2014 haft ansvar for behandlingen af blødere på Rigshospitalet.

Stort tillykke med udnævnelsen!

Ny struktur på Hæmotologisk Klinik

Flere patienter i Hæmatologisk Klinik på Rigshospitalet kan i dag behandles ambulant, og derfor er der ikke er brug for samme antal sengepladser som tidligere. Derfor kommer en ændret struktur i Hæmatologisk Klinik, som for sengeafsnittene træder i kraft den 6. februar og for ambulatorierne vil træde i kraft den 27. februar.

Klinikken skifter navn til Klinik for blodsygdomme og vil også fremover have tre ambulatorier, men med lidt ændret fordeling af de forskellige sygdomme.

Blødersygdomme vil fremover høre under Team 3, der har ambulatorium i afsnit 4222. Bløderne vil, når der opstår behov for indlæggelse, primært blive indlagt på Team 2’s sengeafsnit, afsnit 4043 og 4044.

Eva Funding er fortsat ansvarlig for bløderbehandlingen i Team 3, mens afdelingssygeplejerske Birgith Skovsgaard og overlæge Ulrik Overgaard fremadrettet vil udgøre teamledelsen.

Nye ambulante opfølgningsformer

I dag er hovedparten af de kontroller, der tilbydes, forbundet med fremmøde i ambulatorierne hos en læge. Klinik for Blodsygdomme forsøger fremover at ændre på de ambulante funktioner, så man som patient i nogle tilfælde ser sygeplejersken, men ikke lægen.

I andre tilfælde kan fremmødet erstattes af et telefonopkald eller med kommunikation via den nye elektronisk patientjournal, der giver patienterne adgang til egen journal inklisiv diverse prøveresultater og giver mulighed for sikker skriftlig dialog med læge eller sygeplejerske.

Læs mere om strukturændringerne her»

Se oversigt over den nye struktur her»

« Tilbage