Frivillig fredag – tak for jeres engagement!

Fredag den 27. september er det Frivillig Fredag – en mærkedag, der bruges til at hylde frivilligheden og det frivillige engagement. Også Danmarks Bløderforening vil gerne sende en tak.
Da forhenværende socialminister Benedikte Kjær åbnede 2011 som et særligt frivilligheds-år, udnævnte hun samtidig den sidste fredag i september til at være Frivillig Fredag. Siden 2011 er dagen blevet markeret på nationalt niveau, og i år falder Frivillig Fredag på fredag den 27. september. Dagen bruges til at markere og anerkende frivilligheden i hele Danmark.
 
Læs mere om Frivillig Fredag her » 

Tak for jeres frivillige engagement!
Danmarks Bløderforening vil gerne bruge dagen til at takke alle, der gør en ekstra indsats for foreningen og foreningens arbejde. Det drejer sig om såvel planlæggere til årets arrangementer, oplægsholdere, frivillige i sekretariatet som læger og sygeplejersker, der lægger et stort fagligt engagement i deres arbejde.

Tusind tak for jeres indsats!

Det sidste år har været en turbulent tid både i foreningen og i sundhedsvæsenet. Det betyder, at der fortsat er brug for frivillige hænder og frivilligt engagement, så opgaverne i foreningen løftes og udvikles i fællesskab.

Med jeres indsats er I med til at sikre, at vi også i fremtiden har en stærk forening.
« Tilbage