Handicappuljen beskæres

Folketingets partier bag satspuljeaftalen har skåret 1/3 af pengene til foreningsaktiviteter til handicappede børn og unge. Det er en forkert beslutning, mener Danske Handicaporganisationer (DH) og Sjældne Diagnoser.

Socialministeriets Handicappulje er i 2017 skåret fra 12 til 8 mio.kr. Det er til stor skade for mange familier med handicappede eller kronisk syge børn og unge. Danmarks Bløderforening søger og får hvert år støtte fra puljen til blandt andet forældre-barn seminar og sommerlejr.

Støtten har stor betydning

Mange sjældne familier slås med de samme udfordringer og noget af det, der efterspørges allermest, når den sjældne diagnose stilles, er kontakt til andre i samme situation. Det er også  erfaringen, at de børn og unge, der deltager i foreningernes aktiviteter, gennem årene opnår en langt bedre forståelse af deres egen situation. Det samme gælder de raske søskende, der også har stor gavn af hinanden, når de mødes.

For at få politikerne til at forstå, hvor stor en betydning støtten fra Handicappuljen har, har flere familier valgt at dele deres historie med socialordførere fra de forskellige partier. En af familierne er familien Malmros fra Favrskov Kommune. Mikkel var halvandet år, da han fik konstateret hæmofili og familien har gennem mange år aktivt deltaget i foreningens forældre-barn seminarer. Sidste år var Mikkel, som nu er ni år, for første gang med på sommerlejren. Tusind tak til Helle og Claus for at stille op!

Ministeren i tale

Sammen med de andre foreninger i DH mødtes næstformand Jacob Bech Andersen med Socialminister Mai Mercardo d. 7. marts 2017. Her brugte Jacob foreningens taletid til netop at fortælle om de aktiviteter, som foreningen gennemfører med støtte fra Handicappuljen og deres betydning - og de konsekvenser, det kan have, hvis støtten beskæres.

Læs Danmarks Bløderforenings oplæg til ministeren her»

Alle bidrag er velkomne

I de kommende uger vil flere familier fra Sjældne Diagnosers foreninger fortælle, hvad det betyder for dem at kunne mødes og hjælpe hinanden. Formålet med indsatsen er at få Socialministeren og folketingspolitikerne til at indse, at de har gjort noget forkert – og lave det om!

Du kan hjælpe ved at holde øje med de sociale medier og ”like” og ”re-tweete” – eller ved selv at fortælle din historie om, hvad foreningernes aktiviteter betyder for dig og din familie. Facebook og Twitter - #DKHANDICAP #DKPOL #DKSOC #SJÆLDNESYGDOMME.

Læs mere om kampagnen på Sjældne Diagnosers hjemmeside her»

« Tilbage