Hans Henrik Paulsen i Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn

Hans Henrik Paulsen, der i mange år har været aktiv i Danmarks Bløderforening, er netop blevet genindstillet til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn.
Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn er en uafhængig myndighed, der behandler de klager, hvor patienten har ønsket at rette kritik mod konkrete sundhedspersoner. Disciplinærnævnet, der har eksisteret siden 2011, består af dommere, sundhedsfaglige samt lægmænd, der er indstillet af Danske Patienter, Forbrugerrådet og Danske Handicaporganisationer (DH).

Når nævnet skal træffe en afgørelse, deltager to lægmænd, som repræsenterer sundhedsvæsenets brugere, og to sundhedsfagligt uddannede personer.

Fire medlemmer fra DH
Hans Paulsen fra Danmarks Bløderforening er sammen med Ingelise Svendsen fra SIND, Per Jacobsen fra Gigtforeningen og Vivi Bjørnmose fra Scleroseforeningen blevet indstillet af Danske Handicaporganisationer til at sidde i Disciplinærnævnet i perioden 2015-2018.
 
Sundhedsministeriet har besluttet at skære ned på antallet af patientrepræsentanter, og det betyder for Danske Handicaporganisationers vedkommende, at de kun kan indstille fire medlemmer mod de tidligere ni.

Stort tillykke til Hans!
« Tilbage