Har du punkter til generalforsamlingens dagsorden?

I weekenden den 9-10. april 2016 afholder Danmarks Bløderforening årsmøde på Comwell i Middelfart. Traditionen tro danner årsmødet også rammen for generalforsamlingen, som i år vil finde sted søndag den 10. april 2016. Punkter til dagsordenen modtages inden den 15. februar 2016.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal ifølge vedtægterne indeholde punkterne:
 
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Godkendelse af formandens beretning
4. Aflæggelse af regnskab
5. Godkendelse af regnskab og fastsættelse af kontingent
6. Beretning fra Forsknings- og Støttefonden
7. Beretning fra den lægelige komité
8. Indkomne forslag – skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. februar
9. Valg af bestyrelse
10. Valg af suppleant til bestyrelse
11. Valg af revisor
12. Eventuelt
 
Alle medlemmer har adgang til generalforsamlingen.
 
Indsend dit forslag
Hvis du har andre forslag til punkter til dagsordenen på årets generalforsamling, skal du ifølge vedtægterne indsende dem, så sekretariatet har dem i hænde senest mandag den 15. februar 2016.
 
Indsend dit forslag til et punkt på dagsordenen pr. mail til dbf@bloderforeningen.dk eller med brevpost til:
 
Danmarks Bløderforening
Kompagnistræde 22, 2. 
1208 København K
 
Den endelige dagsorden for generalforsamlingen 2016 og indkomne forslag vil blive offentliggjort her på hjemmesiden efter fristens udløb. 
 
« Tilbage