Har du punkter til generalforsamlingens dagsorden?

I weekenden den 27. - 28. april 2019 afholder Danmarks Bløderforening årsmøde på Kobæk Strand, Skælskør. Traditionen tro danner årsmødet også rammen for generalforsamlingen, som i år vil finde sted søndag den 28. april 2019. Punkter til dagsordenen modtages senest den 15. februar 2019.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal ifølge vedtægterne indeholde punkterne:

 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning
 • Godkendelse af formandens beretning
 • Aflæggelse af regnskab
 • Godkendelse af regnskab og fastsættelse af kontingent
 • Beretning fra Forsknings- og Støttefonden
 • Indkomne forslag – skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. februar
 • Valg af bestyrelse
 • Valg af suppleant til bestyrelse
 • Valg af revisor
 • Eventuelt

Alle medlemmer har adgang til generalforsamlingen.

 

Indsend dit forslag
Hvis du har andre forslag til punkter til dagsordenen på årets generalforsamling, skal du ifølge vedtægterne indsende dem, så sekretariatet har dem i hænde senest fredag den 15. februar 2019.

Indsend dit forslag til et punkt på dagsordenen pr. mail til dbf@bloderforeningen.dk eller med brevpost til:

Danmarks Bløderforening
Kompagnistræde 22, 2.
1208 København K

 

Den endelige dagsorden for generalforsamlingen og indkomne forslag vil blive offentliggjort her på hjemmesiden efter fristens udløb.

Læs Danmarks Bløderforenings vedtægter her»

 

Billedet er fra Årsmødet 2018 

« Tilbage