Helsefonden støtter Danmarks Bløderforening

Danmarks Bløderforening har fået 150.000 kroner fra Helsefonden til projektet 'Anvendelse af telemedicin i bløderbehandlingen'. Projektet blev igangsat på foreningens Forældre/barn-seminar.

Danmarks Bløderforening har i efteråret 2015 søsat første fase i projekt 'Anvendelse af telemedicin i bløderbehandlingen'.

Telemedicin kan kort defineres som digitalt understøttede sundhedsfaglige ydelser over afstand, og projektet sigter på at implementere telemedicinske løsninger i bløderbehandlingen til gavn for både patienter, klinikere og samfundsøkonomi.

Helsefonden har bevilget 150.000 kroner til projektet, og dermed er en del af finansieringen på plads. Foreningen arbejder fortsat på finansieringen til projektets næste faser.

Behovsafklaring på efterårets medlemsaktiviteter
I projektets første fase skal behovene hos både bløderne og klinikerne afklares. Det skal blandt andet afklares, hvor og hvordan behandling og arbejdsgange kan optimeres ved hjælp af telemedicinske løsninger.
 
Dét arbejde blev igangsat på weekendens Forældre/børn-seminar, hvor specialkonsulent Christina Jakobsen og Anders Christian Poulsen fra Region Midtjylland og projektmedarbejder Naja Skouw-Rasmussen fra Danmarks Bløderforening afholdt en workshop for de deltagende familier.

Der vil blive afholdt en lignende workshop på 50+ seminaret, ligesom projektets første fase også indeholder en analyse af klinikernes behov. Projektet løber i første omgang til og med december 2015.

Projekt Telemedicin i bløderbehandlingen er igangsat af Danmarks Bløderforening, og der er nedsat en projektgruppe med repræsentanter fra hæmofilicentrene på Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital, Skejby, samt de to telemedicinske centre i Region Hovedstaden og Region Midtjylland.

Tak til Helsefonden
Projektet gennemføres med støtte fra Helsefonden. Læs mere om Helsefonden og deres arbejde her » 
« Tilbage