Hiv-smittede bør ikke længere kriminaliseres

Det mener Danmarks Bløderforening, der netop har afgivet høringssvar til Justitsministeriet vedrørende ændring af straffeloven om overførsel af hiv.
I starten af 2011 blev der nedsat en arbejdsgruppe på tværs af Justits- og Sundhedsministeriet vedrørende ændring af straffeloven om overførsel af hiv. I dag kan smitte med hiv - som den eneste diagnose i Danmark - medføre straf. Loven stammer fra en tid, hvor hiv-smitte havde døden til følge. 

Behandling ændrer muligheder
I dag er behandlingen så god, at man kan leve et langt liv med sygdommen, hvis man er velbehandlet. Samtidig med den længere levetid betyder behandlingen, at risikoen for at overføre smitte er blevet minimal, nemlig 3 per 100.000 ubeskyttede samlejer. Det, mener Danmarks Bløderforening, bør have betydning for en ændring af den nuværende straffelov: 

"En straffebestemmelse, som omfatter det store flertal af hiv-smittede, som er velbehandlede, er således meningsløs. Kriminalisering af hiv-smittede må generelt opfattes som uhensigtsmæssig af hensyn til indsatsen for at få ikke diagnosticerede hiv-smittede til at søge diagnosticering og behandling", skriver Bløderforeningen i sit høringssvar. 

Bløderforeningen mener, at det er grundløst og dermed krænkende og stigmatiserende for velbehandlede hiv-smittede - hvis adfærd ikke udgør en trussel - at de skal være omfattet af særlige lovkrav. 

Hensynsløs adfærd
Der kan dog tænkes situationer, hvor en hiv-smittet, der ikke er velbehandlet, gentagne gange dyrker ubeskyttet sex med en partner uden at fortælle vedkommende om sin sygdom og risikoen for smitte. Er den smittede selv bekendt med, at der i hans eller hendes tilfælde fortsat vil eksistere en smitterisiko, kan dette virke både hensynsløst og krænkende for den almindelige retsfølelse. 

Her anbefaler Danmarks Bløderforening, at hvis man ønsker strafbarhed i sådanne situationer, bør det være som en del af straffelovens bestemmelser om legemsbeskadigelse. Her bør strafferammen afspejle, at "hiv-smitte ikke i dag har konsekvenser, som på nogen måde kan sammenlignes med situationen for femten år siden". Derfor bør straffen for en overtrædelse af loven maksimalt være bøde eller en betinget fængselsstraf.


« Tilbage