Hurtigere adgang til egne sundhedsdata

Fra onsdag den 9. september 2015 kan danske borgere hurtigere få adgang til egne sundhedsdata. Ved at logge ind på den offentlige sundhedsportal sundhed.dk kan man få adgang til laboratoriesvar (som fx blodprøvesvar) inden for tre-fem dage.
Regionerne besluttede i marts 2015, at danskerne skal have hurtigere adgang til egne sundhedsdata. Hvor man hidtil har skullet vente op mod tre uger, før man selv kunne logge ind på sundhed.dk og få adgang til fx blodprøvesvar og andre laboratoriesvar, kan man fra den 9. september få adgang til laboratoriesvarene allerede tre-fem dage, efter svaret ligger klar.

De seneste laboratoriesvar kan findes ved at logge ind med sit NemID på hjemmesiden sundhed.dk. Under fanen Min sundhedsjournal kan man klikke på boksen Seneste laboratoriesvar, og altså her hurtigt danne sig et overblik over egne data.

Hurtigere tilgængelige data skaber bedre overblik
Tiltaget er sat i verden for, at den enkelte patient hurtigere og nemmere kan skabe sig et overblik over egen sygdom. Danske Regioner skriver på deres hjemmeside:

”Hurtig adgang til egne data giver patienterne mulighed for selv at vælge om og hvornår, de vil se deres data. De kan forberede sig inden mødet med den sundhedsprofessionelle, stille bedre spørgsmål og få bedre svar. Og så giver hurtigere adgang til data mulighed for, at patienterne kan deltage aktivt i sygdomsforløb og behandling, så f.eks. kronikere selv kan monitorere deres sygdom uden at skulle konsultere en læge.”

Ingen lægelige kommentarer tilknyttet
Man skal dog være opmærksom på, at man ved den hurtigere behandlingstid af laboratoriesvarene ikke får lægens kommentarer eller tolkning af svarene med.

Danske Regioner arbejder på at sikre, at den enkelte er sig fuldt bevidst om dette, når han eller hun logger ind på sundhed.dk for at tjekke sine svar. Ulla Astman fra Danske Regioner siger:

”Alle borgere, der logger ind på sundhedsjournalen vil blive grundigt informeret om, at der kan være information dér, som de ikke har haft lejlighed til at drøfte med en læge.”

Adgangen til data inden for tre-fem døgn er første led i implementeringen af Regionernes ønske om en såkaldt straks-adgang til egne sundhedsdata.
 

Kilde: Danske Regioner
« Tilbage