Invitation til ITP-dag i Odense

Fredag den 26. september er det den internationale opmærksomhedsdag for blodsygdommen ITP. Danmarks Bløderforening markerer dagen ved at invitere ITP-interesserede medlemmer til gå-hjem-møde i Odense.
Oplæg ved overlæge Henrik Frederiksen
Overlæge Henrik Frederiksen fra Hæmatologisk Afdeling på Odense Universitetshospital vil på mødet holde oplæg om ITP og den nyeste forskning om sygdommen. Der vil også være mulighed for at stille spørgsmål til overlægen i forbindelse med oplægget.

Mulighed for erfaringsudveksling
Efterfølgende vil der være buffet og rig mulighed for at møde andre, der også har ITP tæt inde på livet, og udveksle erfaringer og danne netværk.
Arrangementet er gratis, men af praktiske hensyn bedes du tilmelde dig på forhånd.
 
 
Relancering af ITP-håndbog
På mødet vil Danmarks Bløderforening også relancere håndbogen Immun Trombocytopeni (ITP) – en håndbog for patienter og pårørende.

Håndbogen blev senest revideret i 2009, men den rivende udvikling indenfor ITP-området har betydet, at håndbogen har trængt til en grundig gennemskrivning og ajourføring.

Derfor har Danmarks Bløderforening i tæt samarbejde med overlæge Henrik Frederiksen, Hæmatologisk Afdeling X, Odense Universitetshospital, og overlæge Steen Rosthøj, Børneafdelingen, Aalborg Universitetshospital, nu opdateret håndbogen med de nyeste behandlingsformer og anbefalinger.

Håndbogen henvender sig hovedsageligt til forældre, som har et barn med primær ITP, eller voksne der selv har fået stillet diagnosen. Men også andre, som støder på sygdommen gennem familie, arbejde, daginstitution eller andet, vil kunne finde værdifulde informationer i håndbogen.

Håndbogen relanceres den 26. september 2014.
« Tilbage