Invitation til unge med blødersygdom

Vil du deltage i et interview om at være ung med blødersygdom? Specialestuderende ved farmaci, Københavns Universitet, skriver speciale om livet som ung bløder og leder efter interviewpersoner i alderen 18-30 år.

Farmaceutstuderende ved Københavns Universitet, Rebecca Larsen, vil i samarbejde med bløderforeningen foretage en undersøgelse vedrørende medicinefterlevelse og de udfordringer, blødere kan opleve i forbindelse med at følge en behandlingsplan. 

Deltagelseskriterier: 

  • Alder 18-30 år. 
  • Være flyttet hjemmefra. 
  • Være diagnosticeret med hæmofili A eller B moderat til svær grad. 
  • Være i profylaktisk behandling med faktor. 

Formålet med undersøgelsen er, med en farmaceutisk vinkel, at bidrage med nye perspektiver på de oplevede udfordringer ved at følge en behandling og håndtering af medicin, når man også skal have en normal hverdag. Interviewene vil vare ca. 1 time. Du optræder anonymt. 

Hvis dette lyder som noget for dig, kan du sende en mail til msr546@alumni.ku.dk. Skriv gerne lidt om dig selv, din alder, hvilken type hæmofili du har, og hvilket faktorpræparat du benytter.

Tilmelding skal ske senest onsdag den 12. oktober, og afholdelsen af intervews vil ske i perioden fra den 1.-30. november. 

Læs hele invitationen her»

« Tilbage