ITP-arbejdsgruppe nedsættes

Bestyrelsen for Danmarks Bløderforening har besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal arbejde med særlige problemstillinger omkring ITP. Vil du være med?

ITP-medlemmernes ønsker til aktiviteter og behov for information skal afklares. Det skal diskuteres, om ønsker og behov bedst imødekommes med ITP-diagnosens nuværende placering i foreningens organisation, eller om det vil være hensigtsmæssigt med ændringer. Arbejdsgruppen kan komme med bud på, hvilke organisatoriske og strukturelle ændringer, der måtte være behov for.

Baggrund
I de senere år har Bløderforeningen fået øget tilgang af medlemmer, der har ITP eller er pårørende til personer med ITP.

Disse medlemmer har særlige behov, idet ITP på afgørende punkter adskiller sig fra de arvelige blødersygdomme, som foreningen oprindeligt er bestemt for. ITP er ikke specifikt omtalt i foreningens vedtægter, og der er heller ikke på anden måde dannet en særlig struktur, der kunne sikre ITP-medlemmerne indflydelse på de områder, hvor de har særlige behov, der skal tilgodeses, når det gælder foreningsaktiviteter og organisatorisk udvikling.

Rapportering
Arbejdsgruppen skal udarbejde en rapport, der fremstiller ITP´ernes ønsker og behov samt giver et eller flere bud på de organisatoriske og strukturelle ændringer, der måtte være hensigtsmæssige. Rapporten overdrages til bestyrelsen.

Arbejdets organisering
Arbejdsgruppen rekrutteres via foreningens hjemmeside og facebook. Bløderforeningens bestyrelse stiller med en repræsentant, der ikke har direkte relation til ITP-området. Gruppen vælger en leder og fastlægger selv sin arbejdsform, ligesom den selv varetager sekretariatsfunktionen. Omkostninger til rejser m.v. kan afholdes af foreningens ITP-budget.

Tidsramme
Arbejdsgruppen anmodes om at rapportere til bestyrelsen senest medio januar 2013.

Deltagere
Er du interesseret i at deltage i arbejdsgruppen, så kontakt venligst Bløderforeningen på mail: mail@bloderforeningen.dk inden d. 4. oktober 2012.

« Tilbage