ITP og coronavirus - opdateret 16.3.2020

Opdateret 16.3.2020:

Mennesker med kronisk sygdom er i særlig risikogruppe for smitte med coronavirus/COVID-19 og mennesker med kronisk ITP (Immun Trombocytopeni) kan opleve, at deres blodpladetal falder, når de bliver smittet med virus.

Ved smitte med coronavirus/COVID-19 bør man derfor have fokus på, om der kommer nye blødningssymptomer og i så tilfælde kontakte sin hæmatologiske afdeling.

Hvis man er i behandling med immundæmpende midler, som fx binyrebarkhormon, og oplever at blive syg med fx feber, hoste eller åndenød, skal man kontakte sin læge om evt. behov for dosisændring. Man skal ikke stoppe behandlingen uden aftale med lægen.

Hvis man har fået fjernet sin milt er man også i større risiko for at infektioner. Milten er en del af kroppens lymfesystem og varetager vigtige funktioner i immunforsvaret. Ved feber og symptomer skal man derfor kontakte læge. 

Ud fra et forsigtighedsprincip er børn, der lider af kronisk sygdom også at regne som særlig udsat gruppe for smitte. Børn med ITP har som udgangspunkt et normalt fungerende immunforsvar og det ser ud til, at børn oftest påvirkes mindre og har mildere sygdom, hvis de smittes med den ny coronavirus, end voksne. 

Gode råd om coronavirus til sårbare grupper
Sundhedsstyrelsen har udarbejdet materiale til mennesker, der er er i særlig risikogruppe. Du kan læse materialet her >> 

Kontakt afdelingen før fremmøde
Hvis du har en aftale på hospitalet, så kontakt din hæmatologiske afdeling på forhånd. Det er sandsynligt, at aftalen skal udskydes, hvis du ikke har akut forværring i dine symptomer. På denne måde undgås unødig transport og besøgende på hospitalerne minimeres til de patienter med uopsætteligt behov.  

Følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger og tag det alvorligt
Da situationen omkring den nye coronavirus hele tiden udvikler sig, anbefaler Danmarks Bløderforening generelt, at alle holder sig opdateret på myndighedernes hjemmeside og følger anbefalingerne til forebyggelse af smitte: www.coronasmitte.dk.

 

 

 

« Tilbage