ITP-specialist ny formand for fagligt selskab

Overlæge Henrik Frederiksen fra Hæmatologisk Afdeling på Odense Universitetshospital er valgt som ny formand for Dansk Hæmatologisk Selskab (DHS)

Henrik Frederiksen er en af landets førende specialister inden for Immun Trombocytopeni (ITP) og har bidraget til flere af foreningens publikationer om sygdommen. Henrik har også ved flere lejligheder holdt oplæg på foreningens medlemsmøder om ITP og behandlingsmuligheder.

DHS er dannet af og for læger med særlig interesse for blodsygdomme og varetager det hæmatologiske speciales interesser i forhold til sundhedsvæsenet. Selskabet arbejder også for at fremme forskning inden for hæmatologien og at danske hæmatologiske patienter i videst mulig omfang inkluderes i kliniske studier.

Danmarks Bløderforening ønsker Henrik Frederiksen stort tillykke med valget!

« Tilbage