Kontaktpersonordningen nedlægges

Danmarks Bløderforening har besluttet at nedlægge kontaktpersonordningen fra årsskiftet 2013/2014.
Efter længere overvejelser har bestyrelsen besluttet at nedlægge kontaktpersonordningen fra årsskiftet 2013/2014. Det sker, fordi man i foreningen har erfaret, at der er mindre efterspørgsel på kontaktpersoner end forventet.

I dag foregår meget af erfaringsudvekslingen i stedet på Facebook og via de netværk, der dannes på foreningens medlemsmøder.

Samtidig er de økonomiske ressourcer i foreningen knappe, og foreningen har valgt at tage konsekvensen af det og nedlægge ordningen. Arbejdet med at vedligeholde og ajourføre databasen er for stort sammenholdt med den mindre efterspørgsel.
 
Stadig muligt at få kontakt til andre
Selvom foreningen rent formelt nedlægger kontaktpersonordningen, vil det stadig være muligt at få kontakt til andre i samme situation som en selv. Arbejdsgangen i foreningen vil dog være knapt så systematisk som hidtil, men man kan altid kontakte sekretariatet og blive matchet med en, der står i samme situation som en selv.

Derfor håber foreningen, at blødere og ITP’ere og deres pårørende stadig vil stille deres store viden til rådighed, hvis de bliver kontaktet af foreningen.

Tak for din viden
Danmarks Bløderforening vil gerne takke alle, der har været kontaktpersoner og stillet deres viden til rådighed.

Alle 38 medlemmer af kontaktpersonordningen vil modtage et brev med posten om nedlæggelsen inden for de nærmeste dage.
« Tilbage