Kvinder med blødersygdom i Europa

Den europæiske sammenslutning af bløderforeninger, EHC, afholdt i juni måned et såkaldt round table om kvinder og blødersygdom.

Her mødtes repræsentanter fra europæiske bløderforeninger, sundhedsvæsenet, medicinalindustri og EU og drøftede problemstillinger for kvinder med blødersygdom. Bestyrelsesmedlem Naja Skouw-Rasmussen fra Danmarks Bløderforening var blandt deltagerne.

EHC har udsendt et engelsk referat fra mødet. Her kan man få et indblik i de oplæg, der blev holdt om bl.a. forskning inden for kvinder og blødersygdom, om personlige erfaringer med at have blødersygdom som kvinde og om initiativer for kvinder i forskellige bløderforeninger

Læs referatet her på EHCs hjemmeside »

« Tilbage