Landsretssagfører Jørgen Jacobsen er død

Jørgen Jacobsen, der indtager en ganske særlig plads i de HIV smittede bløderpatienters og Bløderforeningens historie, er død 97 år gammel.

Jørgen Jacobsen var født 11. april 1919 på Frederiksberg og døde 21. august. 
 
Jørgen Jacobsen indtager en ganske særlig plads i  de HIV smittede bløderpatienters og Bløderforeningens historie. Han forberedte og førte således den store erstatningssag efter HIV-skandalen igennem landsretten og bistod i forbindelse med sagerne ved den Europæiske Menneskeretsdomstol. Senere førte han ankesagerne i Højesteret. 
 
Igennem 10 år fra 1987-1997 lagde Jørgen Jacobsen en utrættelig energi i disse sager, som berørte ham dybt.
 
Jørgen Jacobsen var søn af en grosserer og blev student 1937 fra Metropolitanskolen. Den halvt jødiske Jørgen Jacobsen var modstandsmand under Anden Verdenskrig og måtte i 1943 flygte i en fiskerbåd til Sverige. Han tog sin embedseksamen i Sverige. Jørgen Jacobsen fik bestalling som advokat i 1950. 
 
Ære være hans minde.
« Tilbage