Naja Skouw-Rasmussen er nyt bestyrelsesmedlem i EHC

På generalforsamlingen i European Haemophilia Consortium (EHC) den 7.oktober i Stavanger blev Naja Skouw-Rasmussen valgt som nyt medlem af bestyrelsen.

Naja Skouw-Rasmussen, der er bløder med von Willebrand type 2A, er valgt som medlem af EHCs bestyrelse for tre år.

Naja er aktiv i Danmarks Bløderforening, hvor hun deltager i flere projekter og er medlem af bestyrelsen, hvortil hun blev valgt som suppleant i 2008 og siden som medlem i 2011.

European Haemophilia Consortium

Den europæiske sammenslutning af bløderforeninger – EHC – er med til at sikre blødere i Europa de bedste forhold. Som paraplyorganisation for 44 europæiske bløderforeninger arbejder EHC blandt andet for at forbedre faciliteterne for diagnosticering og behandling. Organisationen rejser om nødvendigt etiske spørgsmål, de monitorerer og påvirker udviklingen i Europas sundhedspolitik, kortlægger status for bløderbehandlingen i medlemslandene og støtter forskning relateret til blødersygdomme, blandt andet inden for genterapi og bioteknologi.

EHC afholder årligt en konference, hvor de europæiske bløderforeninger mødes for at debattere centrale problemstillinger.

Læs mere om EHC her» 

« Tilbage