Ny artikel i Dagens Medicin

Fredag den 22. november bragte Dagens Medicin artiklen ”To ud af landets fire bløderspecialister siger op”. Heri fortæller overlæge Andrea Landorph og overlæge Jørn Dalsgaard Nielsen om situationen på Rigshospitalet.

I fredagens udgave af Dagens Medicin satte journalist Jonas Gamrath Rasmussen fokus på den alvorlige situation på Enhed for leukæmi, koagulation og godartede blodsygdomme på Rigshospitalet, hvor overlæge Andrea Landorph allerede er stoppet og overlæge Jørn Dalsgaard Nielsen stopper per 31. december 2013.

Begge overlæger har sagt deres job op i protest over forholdene på Rigshospitalet, og med dem forsvinder to af landets fire bløderspecialister.

Lægernes opsigelser
Overlæge Andrea Landorph, der stoppede på enheden i september 2013, fortæller til avisen, at hendes opsigelse er en konsekvens af de organisatoriske ændringer, der er sket i afdelingen. For Andrea Landorhp betød ændringerne mindre tid til arbejdet med bløderområdet, og det vurderede hun, ville gå ud over kvaliteten i hendes arbejde.

Hun fremhæver også, at ledelsen tidligere på året sparede den specialiserede bagvagtsfunktion væk. Ændringerne går imod internationale anbefalinger for området, mener Andrea Landorph. Anbefalingerne indebærer blandt andet behandling ved et tværfagligt team og med faste kontaktpersoner, og højtspecialiseret akutberedskab 24/7. Med til forløbet hører også, at der i de senere år har været stor personaleudskiftning i enheden, både blandt læger og sygeplejersker. Overlæge Jørn Dalsgaard Nielsen fortæller i artiklen, at er bekymret på patienternes vegne, men at han ikke kan blive på klinikken under de nuværende vilkår.

Formand for Danmarks Bløderforening, Terkel Andersen, udtaler til avisen:

”Det er en dybt bekymrende situation, at patienterne i Østdanmark kommer til at mangle læger med den nødvendige faglige ekspertise og erfaring i blødersygdomme. Vi oplever, at situationen på Rigshospitalet er blevet så alvorlig, at hospitalet nu ikke længere lever op til de krav, der stilles til en højt specialiseret hæmofilifunktion.”

Klinikchefen fastholder kursen
Også klinikschef Lars Kjeldsen udtaler sig til Dagens Medicin. Han anerkender patienternes bekymring, men fastholder organisationsændringerne på enheden.

Hans holdning er, at der ikke er nok arbejde i hæmofili- og trombosebehandlingen til tre overlæger,. Samtidig afviser han Danmarks Bløderforenings bekymring for, at klinikken ikke lever op til kravene til en højt specialiseret hæmofilifunktion.

Til avisen forklarer han, at der vil blive ansat to nye læger i hhv. marts og i sommeren 2014, og at der nu er lavet en fast samarbejdsaftale med blødercenteret i Malmø, som Rigshospitalet kan ringe til for at få rådgivning.

Artiklen fra Dagens Medicin er forbeholdt abonnenter af avisen, og Danmarks Bløderforening kan derfor desværre ikke bringe hele artiklen, men kun et referat. Det er muligt at tegne et gratis prøveabonnement og på den måde få adgang til artiklen: http://www.dagensmedicin.dk/

Husk, at der er informationsmøde på Rigshospitalet onsdag den 27. november kl. 16.30. Læs invitationen her »

« Tilbage