Ny ITP-håndbog

I dag – på opmærksomhedsdagen for ITP den 26. september 2014 – udgiver Danmarks Bløderforening en ny og opdateret version af håndbogen Immun Trombocytopeni (ITP) – en håndbog for patienter og pårørende.
I takt med at lægerne løbende opnår ny viden om ITP, ændres anbefalingerne også. Derfor har Danmarks Bløderforening i tæt samarbejde med overlæge Henrik Frederiksen fra Hæmatologisk Afdeling på Odense Universitetshospital og overlæge Steen Rosthøj fra Børneafdelingen på Aalborg Universitetshospital opdateret og genudgivet foreningens gamle ITP-håndbog med den nyeste viden om sygdommen, de nyeste behandlingsformer og anbefalinger fra ITP-eksperternes side.

Den nyeste viden om ITP
Håndbogen henvender sig hovedsageligt til forældre, som har et barn med primær ITP, eller voksne der selv har fået stillet i diagnosen. Men også andre, som støder på sygdommen gennem familie, arbejde daginstitution eller andet vil kunne finde værdifulde informationer i håndbogen.

I håndbogen gennemgås sygdommens beskaffenhed, symptomer og hvilke behandlingsmuligheder, der foreligger. Sygdommens omstændigheder kan være forskellige, ikke mindst når man skelner mellem børn og voksne. Derfor er der i håndbogen lavet særskilte afsnit til børn og voksne.

Opmærksomhedsdagen for ITP
Håndbogen udgives på den internationale opmærksomhedsdag for ITP, som markeres hvert år på den sidste fredag i september. Udover udgivelsen af ITP-håndbogen markerer Danmarks Bløderforening i år dagen ved at afholde et gå-hjem-møde om ITP ved overlæge Henrik Frederiksen i Odense.
 
« Tilbage