Ny styrelse arbejder for patientsikkerhed

Styrelsen for Patientsikkerhed er en ny styrelse, der arbejder for patientsikkerhed bredt i det danske sundhedsvæsen. Styrelsen har blandt andet ansvar for at føre tilsyn med de cirka 11.000 behandlingssteder og de cirka 200.000 aktive autoriserede sundhedspersoner, der er i Danmark.

Theis Bacher og Karen Binger Holm deltog onsdag den 1. marts i et møde for patientforeninger, hvor styrelsen fortalte om, hvordan patienter og patientforeninger kan være med til at styrke styrelsens arbejde for patientsikkerhed.

Hvert år udvælger styrelsen nogle områder, hvor der skal være tilsyn og/eller iværksættes kvalitetsprogrammer. I 2017 har styrelsen for eksempel særlig opmærksomhed på patientsikkerhed ved medicinhåndtering og prøvesvar og patientforløb inden for KOL og depressionsområdet som eksempler på patientforløb, hvor der er særlig risiko.

Læs mere om mødet her» 

Indberet utilsigtede hændelser

Indberetning af utilsigtede hændelser fra patienter, pårørende og sundhedsfaglige udgør også en vigtig del af det datagrundlag, som styrelsen bruger i udvælgelsesarbejdet. Derfor sendte styrelsen på mødet et klart signal til patienter og patientforeninger om, at man meget gerne ser mange flere indberetninger af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsnet, da det er en meget vigtig feedback og læringsmulighed for alle.

En utilsigtet hændelse er en begivenhed, som medfører skade eller risiko for skade. Indberetningen erstatter ikke den direkte dialog mellem patient og læge om, hvad der er sket i den konkrete situation. Men vil man være sikker på, at fagfolk på det aktuelle behandlingssted og generelt i sundhedsvæsenet lærer af fejlen, så bør man som patient eller pårørende indberette hændelsen. Det sker nemlig ikke af sig selv.

Hændelsen er utilsigtet, fordi de fagfolk, der er involveret ikke har til hensigt at skade andre. De vil tværtimod gerne være hændelsen foruden. Utilsigtede hændelser kan ske, hvis der for eksempel er mangler i sikkerhedssystemer, problemer med teknisk udstyr og apparatur, uhensigtsmæssige forhold i tilrettelæggelse af arbejdet, misforståelser eller tab af information.

Læs mere om utilsigtede hændelser og hvordan man indberetter dem her» 

Theis Bacher i strategisk følgegruppe

Styrelsen har også nedsat en strategisk følgegruppe, hvor blandt andre Theis Bacher deltager som repræsentant for Danske Handicaporganisationer (DH). Følgegruppen er med til at kvalificere udvælgelsen af risikoområder for styrelsens tilsyns- og læringsaktiviteter.

Læs mere om den strategiske følgegruppes arbejde her» 

« Tilbage