Ophævelse af den offentlige rejsesygesikring

Pr. 1. august 2014 ophører den offentlige rejsesygesikring. Det betyder reelt, at du ikke længere er dækket af det gule sundhedskort, når du rejser i Europa.
I Finansloven for 2014 blev det besluttet at ophæve den offentlige rejsesygesikring, der er knyttet til det gule sundhedskort. Ophævelsen træder i kraft den 1. august i år, og det medfører ændringer for dig, der rejser til de europæiske lande.

Fra og med den 1. august 2014 gælder det gule sundhedskort kun i Danmark og på Færøerne og Grønland.
 
Billedet stammer fra huskdetblaa.dk.

Det blå EU-sygesikringskort
Når du fremover rejser i udlandet, skal du derimod benytte dig af det blå EU-sygesikringskort. Kortet gælder i EU-lande, Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz.
Med det blå EU-sygesikringskort er du dækket som de offentligt stillede borgere i det pågældende land, du rejser til. Rejser du fx til Italien, vil du altså blive behandlet som enhver anden italiensk bløder.
Det indebærer også, at der kan være en egenbetaling. Ifølge Patientombuddet udgør egenbetalingen i nogle lande op til 40 procent af de samlede omkostninger.

Det blå EU-sygesikringskort dækker:
  • Det blå kort dækker på rejser i EU, EØS (Norge, Island, Lichtenstein) og Schweiz.
  • Det blå kort giver ret til samme behandling, som borgerne i det land, man rejser i.
  • Det blå kort er gratis at bestille på borger.dk. Man skal bruge NemID. Det kan også bestilles i Borgerservice.
  • Rejser man på ferie inden 1. august 2014, er man stadig dækket med sit gule sundhedskort i op til en måned efter afrejse.
  • Hvis man rejser den 1. august 2014 eller senere, dækker det gule sundhedskort ikke længere.
  • Det blå kort er dokumentation for, at man har ret til offentlig behandling.
    Selvom man ikke har et blåt EU-sygesikringskort, er man stadig dækket, hvis man opfylder kriterierne for at få kortet.
  • Hvis man rejser uden for EU, EØS, Schweiz, Grønland og Færøerne dækker hverken det gule eller det blå kort.

Det blå EU-sygesikringskort dækker ikke:
  • Behandling hos private læger eller på privathospital.
Blødere og andre med sjældne sygdomme vil i udlandet kunne få brug for behandling hos private læger eller på privathospital. Derfor er det blå EU-sygesikringskort ikke nødvendigvis tilstrækkeligt. Du bør derfor tegne en privat rejseforsikring for at høre mere om dine muligheder.
 
Høringssvar via Danske Patienter
Danmarks Bløderforening har via Danske Patienter bidraget til høringssvaret over udkast til forslag til lov om sundhedsloven, da Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sendte det i høring i december 2013.

I høringssvaret skriver Danske Patienter blandt andet:

”Danske Patienter finder, at lovforslaget medfører en generel forringelse af dækning af sygdom under rejse, som særligt vil ramme mennesker med kronisk- og alvorlig sygdom. (…) Ændringen vil i særdeleshed komme til at ramme mennesker, som har eller har haft alvorlig sygdom samt mennesker med kroniske sygdomme. Det er væsentligt dyrere for disse grupper, at tegne en privat forsikring – og i nogen tilfælde vil det ikke være muligt at tegne en.”

Læs hele høringssvaret her »
 
Danmarks Bløderforening er meget interesseret i at høre mere om medlemmernes erfaringer med at tegne private rejseforsikringer. Kontakt derfor gerne bestyrelsen eller sekretariatet, hvis du vil dele ud af dine erfaringer.

Vil du vide mere?
Læs mere om ændringerne på www.huskdetblaa.dk

Kilder: SOS International, huskdetblaa.dk, Sygeforsikringen danmark, Patientombuddet.
« Tilbage