Principafgørelse om støtte til køb af bil

Ankestyrelsen har fornylig behandlet to klagesager, hvor personer med hæmofili har fået afslag til støtte til køb af bil. I begge sager har bløderne nu fået medhold af Ankestyrelsen.
To personer, der begge har hæmofili A i svær grad, har fornylig fået medhold i hver deres klagesag. Begge personer havde i første omgang fået afslag på invalidebil i deres respektive kommuner, men efter at Ankestyrelsen har gennemgået sagen, er begge blødere nu blevet tilkendt støtten.
 
Ankestyrelsen har på baggrund af de to sager udstedt en principafgørelse, der blandt andet anerkender, at skånebehovet ved hæmofili i svær grad kan være så stort, at der er behov for invalidebil, og de fastslår i principafgørelsen at:

”Personer med varigt nedsat funktionsevne har ret til støtte til køb af bil, hvis personen har et omfattende skånebehov og risiko for akut nedsættelse eller forværring af funktionsevnen, som medfører, at denne ikke hensigtsmæssigt kan anvende offentlige transportmidler.”

Erhvervsmæssigt og trivselsmæssigt hensyn
I principafgørelsen slår Ankestyrelsen fast, at skånebehovet ved hæmofili i svær grad kan være så stort, at der er behov for en bil.
 
Støttebevillingen er i den ene sag givet på et erhvervsmæssigt grundlag. Det betyder, at Ankestyrelsen har vurderet, at det er nødvendigt for personen at have en bil for at komme til og fra arbejde.
 
I den anden sag er støttebevillingen givet på et trivselsmæssigt grundlag. Her har Ankestyrelsen altså vurderet, at personens kørselsbehov har indflydelse på hans generelle trivsel.

Tilfredshed med principafgørelsen
I Danmarks Bløderforening er der tilfredshed med principafgørelsen. Foreningen har gennem flere år oplevet, at flere blødere med støttebehov har fået afslag om støtte til invalidebil, og formand Terkel Andersen glæder sig over kendelsen:

”I en tid hvor de kommunale budgetter er under pres, og det som borger med en sjælden lidelse kan være særlig svært at trænge igennem systemet, vil denne principafgørelse få afgørende betydning. Det er en vigtig kendelse, som vi skal bruge i dialogen med kommunerne fremadrettet. Mennesker med blødersygdom, der har behov for støtte, skal naturligvis have den hjælp, de er berettigede til.”

Ankestyrelsens principafgørelse baserer sig på Lov om social service – lovbekendtgørelse nr. 254 af 20. marts 2014 - § 114.
 
Læs mere om regler for bil og transport på DUKHs hjemmeside her »
« Tilbage