Register på Skejby

Der kommer et register af bløderpatienter på Center for Hæmofili og Trombose, Aarhus Universitetshospital, Skejby. Den glædelige nyhed har Bløderforeningen modtaget i et brev fra hospitalsledelsen.

Brevet er svar på en henvendelse, foreningen rettede til hospitalet i efteråret, hvor foreningen stærkt anbefalede, at også det Vestdanske hæmofilicenter skal have et bløderregister.

Rigshospitalet er netop i gang med at tage deres nyetablerede bløderregister i anvendelse. Det bliver et godt redskab for forskning og behandling, at der nu kommer register over bløderpatienter for hele landet.

Det er endnu ikke klarlagt, hvornår registret indkøbes og bliver sat i anvendelse.

« Tilbage