Repræsentantskabsmøde i Danske Handicaporganisationer

Den 3.-4. maj afholdt Danske Handicaporganisationer, som Danmarks Bløderforening er medlem af, repræsentantskabsmøde i Kolding. Næstformand Tem Folmand og sekretariatsleder Karen Binger Holm var med.

På weekendens repræsentantskabsmøde i Danske Handicaporganisationer (DH) diskuterede medlemsorganisationerne både fremtidens vilkår for handicaporganisationer og ønsker til DHs arbejde de kommende år.

Oplæg ved fremtidsforsker
Fremtidsforsker Jesper Bo Jensen holdt et spændende og udfordrende oplæg, hvor han blandt andet hævdede, at der i samfundet er en bevægelse fra rettigheder til pligter. Det betyder, at ydelser ikke længere i samme grad kan tages for givet.

Ifølge Jesper Bo Jensen, er danskerne ikke længere så autoritetstro, men vælger i højere grad deres egne eksperter, ofte dem selv. Det gælder både borgere og kommuner, og resulterer i et komplekst system, hvor ingen rigtig har ret.

Samtidig er der i kommunerne, hævdede Jesper Bo Jensen, et stigende fokus på at få borgerne tilbage på sporet, og at det risikerer at blive på bekostning af tilbud til de borgere, der ”bare” har brug for støtte til at have en god hverdag.

Ligesom mange af de andre handicaporganisationer kan Danmarks Bløderforening også genkende denne udvikling, blandt andet i spørgsmål om tilkendelse af invalidebil og mulighed for støtte til deltagelse i den årlige sommerlejr.

Handlingsplan: "Lige muligheder gennem inklusion"
Mens man afventer regeringens nye handlingsplan for handicapområdet arbejder DH på sin egen handlingsplan ”Lige muligheder gennem inklusion”, der med udgangspunkts i FNs Handicapkonventionen sætter fokus på en række indsatsområder, bl.a. retssikkerhed, rehabilitering, livslang uddannelse og beskæftigelse, hvor en styrket indsats vil bidrage til inklusion.

Repræsentantskabet genvalgte Thorkild Olesen, landformand i Dansk BlindeSamfund, som næstformand, og efter kampvalg blev Heidi Thamestrup, fungerende formand for Landsforeningen Autisme, og Søren Dalmark, formand for Høreforeningen, valgt som medlemmer af forretningsudvalget.

Det var alt i alt en god weekend i selskab med mange engagerede mennesker, og dejligt at mærke, at der både lokalt og nationalt i organisationerne og DH arbejdes for inklusion og muligheder for mennesker med handicap.
« Tilbage