Så rundede vi de 100 bidrag!

Medlemmer, pårørende og andre interesserede udviste et stort engagement, da Danmarks Bløderforening akut havde brug for kontant opbakning. Målet var klart: Mindst 100 bidrag på mindst 200 kroner inden 1. oktober. Takket være en storstilet indsats fra medlemmerne selv, er målet nu nået!
Danmarks Bløderforening blev overhalet indenom, da helt nye regler trådte i kraft den 1. april i år, og pludselig satte foreningen i en lidt prekær situation: Danmarks Bløderforening havde brug for at modtage mindst 100 personlige bidrag på mindst 200 kroner hver for at kunne bevare sin status som almennyttig forening. Den giver bl.a. foreningen mulighed for at søge en række fonde, der er med til at finansiere de mange medlemsaktiviteter.

Medlemmernes engagement gør en forening
Foreningens medlemmer var ikke sene til at give bidrag og bede deres venner og bekendte om at gøre det samme. Især en storstilet indsats på medlemmernes Facebookgrupper og til efterårets medlemsaktiviteter har vist sig at lykkes. Derfor kan foreningen med glæde allerede nu annoncere, at det er lykkedes at opnå bidrag på mindst 200 kroner fra hele 126 personer. Foreningen er derfor sikret sin status som almennyttig forening i 2015.

Formand for Danmarks Bløderforening, Terkel Andersen, glædes over nyheden:

”Resultatet vidner om en forening med sine medlemmers opbakning, og det er opløftende at se, at vi kan stå sammen i forening, når det gælder. En stor tak fra bestyrelsen til alle bidragydere og aktive medlemmer for indsatsen – I har været med til at værne om foreningen som en vigtig ramme om bløderfamiliernes liv og sikkerhed.” udtaler Terkel Andersen.

En årligt tilbagevendende begivenhed
Den vigtige status som almennyttig forening opnås ved at opfylde en hel række af krav. Et krav går på, at foreningen skal have mindst 300 betalende medlemmer. Et andet krav går på, at foreningen skal modtage mindst 100 private bidrag på mindst 200 kroner hvert år.

Efterspørgslen efter bidragsydere er altså desværre ikke en enestående begivenhed i 2014. Der vil blive brug for at modtage private bidrag igen i 2015 og i årene fremadrettet. Selvom status er sikret for 2015, håber Danmarks Bløderforening derfor, medlemmerne også fremadrettet vil blive ved med at støtte foreningen med engagement og bidrag, fx ved at oprette en fast årlig bankoverførsel på 200 kroner.
 

Tusind tak for støtten!

 
« Tilbage