Samarbejdsundersøgelse fra DUKH

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH) gennemfører i øjeblikket en samarbejdsundersøgelse om sagsbehandling i kommunerne. Danmarks Bløderforening opfordrer alle, der har erfaringer fra sagsbehandling på handicapområdet, til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen, der sætter fokus på borgerens oplevelse af kontakten til kommunen og sagsbehandleren.
Mange blødere oplever, at dialogen med kommunen er svær. Det viser både Danmarks Bløderforenings egen livskvalitetsundersøgelse fra 2012 og endnu ikke offentliggjorte data fra Sjældne Diagnosers Guldkundeundersøgelse fra i år.

I Danmarks Bløderforening henviser vi i stigende grad medlemmer til rådgivning i DUKH. Ved at bidrage til denne undersøgelse håber vi, at DUKHs rådgivning i endnu højere grad kan støtte de sjældne borgere og familier, der kommer i klemme på grund af manglende viden om sygdommen i systemet. Alle, der har erfaringer fra sagsbehandling på handicapområdet, opfordres derfor til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen.

Om spørgeskemaundersøgelsen
DUKH skriver selv om undersøgelsen:
 
I DUKH gennemfører vi for tiden en undersøgelse af samarbejdet mellem borger og myndighed. Formålet med undersøgelsen er at finde ud af, hvordan forskellige faktorer påvirker borgerens opfattelse af samarbejde med kommunen og sagsbehandleren. Vi spørger f.eks. ind til, hvordan du har kommunikeret med din kommune, hvor hurtigt der bliver reageret på dine henvendelser, om du føler sig vejledt i tilstrækkelig grad og mange, mange andre ting.

Så hvis du har haft et kortere eller længerevarende sagsforløb i en kommune, enten fordi du er pårørende til en person med handicap, eller du selv har et handicap, så hører vi gerne fra dig.

Danmarks Bløderforening er repræsenteret i DUHK
DUHK er en selvejende institution under Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold. DUKH arbejder for at styrke retssikkerheden for mennesker med et handicap ved bl.a. at give uvildig rådgivning til mennesker med handicap og deres pårørende.

I april i år blev Allan Steen Lynge, der er medlem af Danmarks Bløderforening, valgt som repræsentant for Danske Handicaporganisationer (DH) til bestyrelsen i DUKH. Allan Steen Lynge er uddannet advokat og far til Carl, som har hæmofili A i svær grad.

I DUKHs bestyrelse sidder også formanden for DH, Sytter Kristensen, der er landsformand for LEV, repræsentanter fra Kommunernes Landsforening (KL) og fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.
« Tilbage