Sine Lyons stedfortræder i Patientinddragelsesudvalg

Dansk Handicap (DH) har indstillet Sine Lyons fra Danmarks Bløderforening som stedfortræder i Patientinddragelsesudvalget i Region Hovedstaden. Sine har gennem mange år været aktiv i foreningens arbejde målrettet børn og forældre, og har siden 2015 været suppleant i bestyrelsen.

Patientinddragelsesudvalget i Region Hovedstaden

Der er nedsat patientinddragelsesudvalg i alle regioner i Danmark. Udvalgene drøfter blandt andet sammenhængen i patientforløb mellem sygehuse, praksissektor og kommunale tilbud. Udvalget behandler ikke enkeltsager. 

De øvrige, der sidder i udvalget for DH, er Kirsten Hove, SIND, Marie Louise Allerslev,  Osteoporoseforeningen, Lotte Klim, Diabetesforeningen, Helle Wenck (stedf.), Hjernesagen og Morten Lorenzen (stedf.), Hjerneskadeforeningen.

Læs mere om patientinddragelse i Region Hovedstaden her»

Læs mere om patientinddragelsesudvalget i Region Hovedstaden her»

Stort tillykke til Sine!

« Tilbage