Spørg løs – sådan får du stillet de rigtige spørgsmål til sundhedspersonalet

Et nyt redskab skal gøre det lettere for patienter og pårørende at forberede sig på samtaler med sundhedspersonale.
Dansk Selskab for Patientsikkerhed har i samarbejde med Trygfonden udviklet et redskab, der kan hjælpe patienter og pårørende med at forberede sig på samtaler med sundhedspersonale og få mest muligt ud af samtalerne. Redskabet hedder Spørg løs.

Med Spørg løs kan du
  • få forslag til, hvordan du stiller de rigtige spørgsmål,
  • lave en oversigt over dine egne spørgsmål og
  • finde råd og vejledning til dit behandlingsforløb.
Spørg løs findes både i en online-udgave og i bogform.
Bisidderordning
Har du som patient brug for en bisidder i forbindelse med en patientklagesag, er der også mulighed for at få en frivillig bisidder med. Danske Patienter gik i sommeren 2012 i gang med at etablere et korps af frivillige bisiddere og i øjeblikket afprøves ordningen.
Læs mere her »

« Tilbage