Stadig uro om Blødersagen i Skotland

Den 25. marts udsendte den britiske premiereminister David Cameron en undskyldning på vegne af den britiske regering til de blødere, der via deres faktormedicin blev smittet med hiv og/eller hepatitis i 1980erne. Undskyldningen kommer i kølvandet på offentliggørelsen af den såkaldte Penrose Inquiry Report, og flere prominente folk har efterfølgende udsendt officielle undskyldninger til det skotske blødersamfund.
I 2008 besluttede den britiske regering, at der skulle foretages en uafhængig undersøgelse af den skotske blødersag, hvor 478 skotter blev smittet med hiv og/eller hepatitis. Beslutningen blev blandt andet truffet, fordi hidtidige undersøgelser havde været mangelfulde og desuden lavet af regeringen selv.

Læs mere om baggrunden for Penrose Inquiry Report på den skotske regerings hjemmeside her >»
 
En rapport, der vækker uro
Efter seks års undersøgelser blev den færdige rapport præsenteret for offentligheden på National Museum i Edinburgh onsdag den 25. marts 2015. Tilstede ved offentliggørelsen var blandt andre Haemophilia Scotland og mange af de berørte, de pårørende og de efterladte.

Rapporten, der er over 1.800 sider lang, slår fast, at man ikke kunne have gjort meget anderledes for at forhindre den omfattende blødersag, og dét budskab blev ikke vel modtaget af de tilstedeværende. BCC beretter, at flere talte om ”hvidvaskning”.

Formanden for Haemophilia Scotland, Bill Wright, manede dog til ro, idet han understregede, at det sidste punktum ikke er sat i den sag. Han tilføjede ifølge BBC:

- It's not about broken processes, it's about broken lives.

Den britiske premiereminister undskylder
Den skotske bløderforening er uenig i flere af rapportens konklusioner. I et foreløbigt dokument opfordrer foreningen blandt andet til, at der gives en officiel undskyldning til de berørte familier.

Læs Haemophilia Scotlands umiddelbare reaktioner her »
 
Allerede senere samme dag sendte den britiske premiereminister, David Cameron, en undskyldning til de berørte:

- It is difficult to imagine the feelings of unfairness that people must feel as a result of being infected by something like hepatitis C or HIV as a result of a totally unrelated treatment within the NHS (National Health Service Scotland, red.), and to each and every one of those people, I would like to say sorry on behalf of the Government for something that should not have happened.

Premiereminister David Cameron lovede allerede dagen efter, den 26. marts 2015, at den britiske regering vil afsætte op mod 25 mio. pund til de berørte:

- No amount of money can ever fully make up for what did happen, but it is vital that we move as soon as possible to improve the way that payments are made to those infected by this blood. I can confirm today that the Government will provide up to £25 million in 2015-16 to support any transitional arrangements to a better payments system. I commit that, if I am Prime Minister in May, we will respond to the findings of this report as a matter of priority.

Formanden Bill Wright fra Haemophilia Scotland har henvendt sig til premiereministeren for at få uddybet denne udtalelse.

Læs mere her »
 
Flere undskyldninger – og et løfte om handling
Den skotske regering udsendte også en officiel undskyldning den 26. marts og med den undskyldning følger et løfte om handling. På baggrund af den omfattende rapport har Haemophilia Scotland fremført kritikpunkter og anbefalinger til fremtiden, og i øjeblikket holder de møder med den skotske regering for hurtigst muligt at forbedre forholdene for de berørte.
 
Danmarks egen Blødersag
I Danmark blev 91 blødere smittet med hiv via deres faktormedicin i 1980erne.

Danmarks Bløderforening lagde i 1987 sag an mod Nordisk Gentofte, Statens Seruminstitut, Sundhedsstyrelsen og Indenrigsministeriet om anvendelse af ikke-screenet donorblod efter 1. januar 1986. Sagen kørte indtil 1995, hvor foreningen tabte sagen i Østre Landsret.

De blødere, som havde valgt at indgå i sagen og som fortsat var i live ved sagens behandling, fik ikke medhold i landsretten, da det blandt andet ikke med tilstrækkelig sikkerhed kunne dokumenteres, at de var blevet smittet i en periode, hvor det havde været muligt og forventeligt, at der var taget skridt til at hindre dette. Enkelte af de sagsøgende blødere valgte at anke til Højesteret, hvor én fik medhold.

Til gengæld bevilligede Folketinget straks efter dommen 20 mio. kr. til en erstatningsfond for de smittede blødere. Forinden var hver smittet blevet tildelt en godtgørelse, der blev forøget flere gange til et samlet beløb på 750.000 kr. til hver. Ligeledes fik Bløderforeningen i 1996 ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol medhold i en sag mod Staten Danmark om langsommelig sagsbehandling.

Blødererstatningsfonden blev oprindeligt sat til at udløbe i 2010. Da der her stadig var 27 af de oprindeligt 91 hiv-smittede blødere i live, lykkedes det for Bløderforeningen at få Fonden forlænget på ubestemt tid samtidig med, at den blev tilført 10 mio. kr. ekstra. Alle partier i Folketinget stemte for denne ændring.

I dag lever 26 af de hiv-smittede blødere fortsat.
« Tilbage