Susanne K. Sørensen er stoppet på Skejby

Hæmofilisygeplejerske Susanne Klit Sørensen er stoppet på hæmofiliafsnittet på Aarhus Universitetshospitals børneafdeling pr. 31. december 2014.
Hæmofilisygeplejerske Susanne Klit Sørensen har været tilknyttet børneafdelingens hæmofiliafsnit i næsten 11 år, men stoppede på afdelingen med udgangen af 2014.

Udover at være en fast del af bemandingen på det vestdanske børne-hæmofilicenter har Susanne siden 2006 også deltaget i Bløderforeningens sommerlejre. Her har hun gennem årene hjulpet mange bløderbørn med at blive fortrolige med nålen og lære at stikke sig selv.

Susanne har valgt at søge nye udfordringer, og er i januar 2015 startet på uddannelsen som sundhedsplejerske.

Tak til Susanne
Danmarks Bløderforening vil gerne takke Susanne for dit store engagement og et godt samarbejde gennem årene. Vi ønsker dig al mulig held og lykke fremover.
« Tilbage