Sygeplejerskens rolle for hiv-patienter

Sekretariatet er blevet kontaktet af to sygeplejerskestuderende, der i forbindelse med et bachelorprojekt gerne vil i kontakt med blødere, der blev smittet med hiv via deres faktormedicin. Bachelorprojektet sætter fokus på stigmatisering og mestring af hiv. For nylig udkom også en rapport om sygeplejerskens rolle i forhold til hiv-patienter.
I 1980erne blev 91 blødere smittet med hiv-virus efter at have modtaget behandling for deres blødersygdom. I dag er 27 af dem fortsat i live. Mange af dem blev også smittet med leverbetændelsen hepatitis C via deres medicin, og de lever derfor med hele tre alvorlige sygdomme og et komplekst sygdomsbillede.

Vil du medvirke i et projekt?
Selvom der i dag findes god behandling, der kan holde hiv-virussen i skak, hersker der til stadighed stor uvidenhed omkring hiv i samfundet. To sygeplejerskestuderende har sat sig for at undersøge stigmatiseringen og mestringen af hiv-diagnosen, og de har kontaktet Danmarks Bløderforening for at komme i kontakt med blødere, der er blevet smittet med hiv via deres faktormedicin.

De to sygeplejerskestuderende er i gang med at skrive et bachelorprojekt med problemformuleringen: Hvordan hjælper sygeplejersken, via kommunikation, den hiv-smittede med at mestre sin diagnose for bedre at kunne håndtere stigmatisering?

De vil derfor gerne i kontakt med en eller flere af de blødere, der blev smittet med hiv, for at foretage nogle interviews. Det er muligt at være anonym i interviewet.

Kontakt
Kunne du tænke dig at hjælpe de sygeplejerskestuderende med at blive klogere på emnet, så ring til Katrine Larsen på telefon 26 36 83 24 eller skriv en mail på katrinelarsen3(a)live.dk.
 
Hiv-patienters vurdering af sygeplejerskekonsultationer
Sygeplejersken spiller en vigtig rolle i behandlingen af hiv. Det viser en ny undersøgelse, som Det Nationale Institut for Kommuner og Regioners Analyse og Forskning, KORA, har udgivet en rapport om i 2013. Rapporten bærer titlen ”Hiv-patienters vurdering af sygeplejerskekonsultationer” og er skrevet af Iben Emilie Christensen og Marie Brandhøj Wiuff. Den sætter netop fokus på sygeplejerskens rolle i forhold til hiv-patienter.

Rapporten er baseret på interviews med mennesker med hiv samt læger og sygeplejersker på Infektionsmedicinsk Afdeling Q på Aarhus Universitetshospital, Skejby. Undersøgelsen har fokus på hiv-patienters vurdering og oplevelse af at gå til kontrol hos en sygeplejerske frem for en læge, og den viser blandt andet, at hiv-patienterne var så tilfredse, at afdelingen nu overvejer at indføre sygeplejerskekonsultationer for andre patientgrupper med kroniske sygdomme.
« Tilbage