Tove Lehrmann ny repræsentant i Patientombuddets Nationale Forum

Dansk Handicap Forbund har indstillet Tove Lehrmann fra Danmarks Bløderforening som repræsentant til Patientombuddets Nationale Forum.
Tove Lehrmann har været aktiv i Danmarks Bløderforening i mere end 20 år - blandt andet som næstformand fra 1994-2001. I dag er Tove Lehrmann formand for bestyrelsen for Erstatningsfonden for hiv-smittede blødere.

Det Nationale Forum
Patientombuddet, der er en samlet instans for patienter, som ønsker at klage over den faglige behandling i det danske sundhedsvæsen, står bag det Nationale Forum.

Det overordnede formål med Patientombuddets Nationale Forum er at skabe en samarbejdsorganisation, der på et overordnet niveau kan koordinere læring på tværs af rapporterings-, erstatnings- og klagesystemet og inddrage erfaringer fra dialogordningen og de regionale patientvejledere.

Patientombuddets Nationale Forum forventes blandt andet at danne rammen for læring og udviklingsinitiativer på området.

Stort tillykke til Tove!

« Tilbage