Unge indiske blødere konstituerer sig

I første weekend af december afholdt unge indiske blødere konstituerende generalforsamling.

Det var resultatet af en kæmpe arbejdsindsats igennem de seneste par år i projekt ’Young Voices of India’, som Danmarks Bløderforening har deltaget i. Især år 2011 har budt på høj aktivitet med adskillige ungdomslejrer, udarbejdelse af en manuel til foreningsarbejde for unge og lobbyarbejde, der har sikret adgang til blødermedicin i flere distrikter.

Der er nu valgt en bestyrelse på 10 mand, som vil føre arbejdet videre efter projekt ’Young Voices of India’ afslutter ved årsskiftet 2011/2012.


Projekt Young Voices of Haemophilia

Siden 2008 har Danmarks Bløderforening sammen med unge indiske blødere kørt projekt 'Young Voices of Haemophilia' med det formål at træne unge blødere nationalt og lokalt. Der er brug for at organisere og uddanne de unge blødere, så de kan arbejde for bedre forhold for alle blødere i Indien. Projektet udløber med udgangen af 2011 og er finansieret af midler fra den såkaldte mini-pulje, der administreres af Danske Handicaporganisationer.

« Tilbage