Uro om socialrådgiverne i Aarhus

Danmarks Bløderforening er blevet bekendt med, at man påtænker at nedlægge socialrådgiverfunktionen på børneafdelingen på Aarhus Universitetshospital, Skejby. Nedlæggelsen vil få vidtrækkende konsekvenser for bløderbørn og deres familier, og derfor er Danmarks Bløderforening gået aktivt ind i sagen.

Sparerunder og nedskæringer i det offentlige system har også ramt børneafdelingen på Aarhus Universitetshospital i Skejby.

Region Midt har bedt Aarhus Universitetshospital om at spare 44 millioner kroner, og hospitalet har herefter bedt børneafdelingen om at finde de tre af millionerne. Børneafdelingen har allerede gennemgået flere sparerunder, og ledelsen ser nu ingen andre muligheder end at spare socialrådgiverfunktionen på børneafdelingen væk. Derfor har de nu indstillet til regionen, at socialrådgiverfunktionen på børneafdelingen nedlægges.

Regionsrådet i Region Midt tager stilling til sagen senest den 24. september.

Henvendelse til sygehusledelse og region
Nedlæggelsen af socialrådgiverfunktionen vil betyde, at blandt andre familier med bløderbørn ikke længere vil have adgang til en socialrådgiver i behandlingsmiljøet.

Danmarks Bløderforening har derfor rettet skriftlig henvendelse til både sygehusledelsen og regionsrådet i Region Midt for at protestere mod nedlæggelsen. Foreningen har i brevet anført argumenterne for, hvorfor der er brug for socialrådgiverfunktionen på børneafdelingen.

I brevet skriver Danmarks Bløderforening bl.a.:

”For at kunne tage ansvar for den daglige behandling af et bløderbarn hjemme er det afgørende, at der i behandlingsmiljøet er højt specialiserede fagfolk til rådighed, både i forhold til sundhedsfaglige og socialfaglige anliggender. Derfor er behandlingen organiseret i en centermodel, der kan yde helhedsorienteret behandling (comprehensive care).

Hvis bløderfamilierne mister muligheden for specialiseret socialfaglig rådgivning på Børneafdeling A på Aarhus Universitetshospital, vil det betyde unødvendig stress og belastning for familierne, der har brug for støtte til i hverdagen at løfte det store ansvar for deres barns behandling. Det kan have alvorlige følger for compliance og afledt her af kroniske ledproblemer og slidgigt til følge. (…)

Bløderforeningen vil derfor på det kraftigste opfordre såvel ledelse som politikere til at trække forslaget om afskaffelse af socialrådgiverfunktionen tilbage, da denne kortsigtede spareøvelse kan risikere at have alvorlige konsekvenser for både børn og pårørende. Konsekvenser, der samfundsmæssigt kan risikere at blive langt dyrere, end den påtænkte besparelse.”
 
 
Store protester fra flere sider
Forslaget om at nedlægge socialrådgiverfunktionen på børneafdelingen har ikke kun vakt røre i Danmarks Bløderforening. Flere patientforeninger og -organisationer protesterer også imod nedlæggelsen, ligesom medierne har fået øjnene op for sagen.

TV2 Østjylland har bragt indslaget Besparelser på børneafdeling.
 
Århus Stiftstidende har bragt artiklen Hjerteforening: Børn rammes af fyringer.
 
Udover Danmarks Bløderforening har Danske Patienter, Sjældne Diagnoser, Hjerteforeningen, Foreningen til Bekæmpelse af Cystisk Fibrose, Gigtforeningen og Diabetesforeningen blandt andre protesteret imod forslaget om nedlæggelse af socialrådgiverfunktionen.
« Tilbage