Vi er her stadig!

I dag – den 1. december – er det World Aids Day. I dag mindes Danmarks Bløderforening de 91 blødere, der blev smittet med hiv via deres faktormedicin i 1980erne. Og i dag minder foreningen de social- og sundhedspolitiske ordførere om, at 26 af dem stadig lever. På trods.
Det er snart 30 år siden, at bløderskandalen tog fart. I midt-firserne opdagede amerikanske forskere, at hiv smitter via blod, og da behandlingen af blødersygdom dengang foregik via faktorkoncentrater udvundet af blod fra op mod 2500 bloddonorer for hver enkelt batch, befandt de danske blødere sig i en særligt udsat position.

Alt for sent indførte de danske myndigheder kravet om at varmebehandle faktorkoncentrater og screening af blod. Og selv da bløderne efter den 1. januar 1986 troede, at de kunne stole på myndighedernes beslutning om at indføre varmebehandling og screening, viste det sig, at Sundhedsstyrelsen, Statens Seruminstitut og Nordisk Gentofte havde indgået en hemmelig aftale om at opbruge et gammelt restlager af faktorkoncentrat.

Alt i alt blev 91 danske blødere – børn, unge og voksne – smittet med hiv. Dengang var det en dødsdom.

Artikel i BT Søndag
Lægevidenskaben har heldigvis udviklet sig siden 1980erne og har muliggjort, at 26 af de hiv-smittede blødere har overlevet takket være medicinsk behandling. Mange blev også smittet med leverbetændelsen hepatitis C, og i dag lever de med et komplekst sygdomsbillede med ikke færre end tre alvorlige sygdomme. Hertil skal lægges de psykosociale belastninger, der medfølger, når man får at vide, at man skal dø.

I sommer satte BT Søndag fokus på to af de hiv-smittede blødere med artiklen ”Vi er her stadig”. Palle Lykke Ravn og Jes Pedersen blev som børn begge smittet med hiv via deres faktormedicin i 1980erne. I artiklen fortæller de om deres liv, og hvilke fysiske, psykiske og økonomiske konsekvenser, hiv-smitten har haft for dem.
 
Læs mere om artiklen i BT Søndag her »
 
Brev til social- og sundhedspolitiske ordførere
Selvom det snart er 30 år siden, må Bløderskandalen aldrig blive glemt. I forbindelse med artiklen til BT Søndag opfordrede næstformand i Danmarks Bløderforening, Jacob Bech Andersen til, at man aldrig glemmer bløderskandalen:

- Vi skal huske blødersagen, fordi den historie aldrig nogensinde må gentage sig. Man må ikke negligere advarsler. Vi skylder alle de uskyldige mennesker, der blev ramt, at det her ikke bliver glemt. Sagen skal i al tid og evighed stå som en kæmpe stor advarselstrekant i dansk medicinal- og samfundshistorie.
 
I anledningen af World Aids Day sender Danmarks Bløderforening i dag et brev til de social- og sundhedspolitiske ordførere for også at minde dem om sagen, som aldrig må gå i glemmebogen.
 
Stadig brug for en indsats
De blødere, der blev smittet med hiv eller hepatitis – eller begge dele – i 1980erne, har stadig brug for en særlig indsats. Derfor sørger Danmarks Bløderforening løbende for at afholde arrangementer, hvor de får mulighed for at mødes, udveksle erfaringer og blive klogere på deres livssituation.

Det næste arrangement afholdes i Vejle i januar 2015, hvor blandt andre overlæge Alex Lund Laursen fra Infektionsmedicinsk Afdeling på Aarhus Universitetshospital vil holde oplæg om den nyeste forskning indenfor hiv og hepatitis, samt om sammenhængen mellem hiv og depressioner.

Der bliver udsendt invitationer til alle i hiv-netværket i løbet af december.

Læs mere om Bløderskandalen her »
 
Læs mere om World Aids Day her » 

« Tilbage