Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen af Danmarks Bløderforening afholder årligt fem møder, hvoraf det ene er et konstituerende bestyrelsesmøde efter den årlige generalforsamling.

I forbindelse med bestyrelsesmøder afholder bestyrelsen som hovedregel en temadiskussion, hvor et aktuelt emne af relevans for medlemmer og foreningen diskuteres.

Medlemmer er velkomne til at komme med forslag til emner, der bør behandles på bestyrelsesmøder eller temadiskussioner.

Forslag bør gives til formand Jacob Bech Andersen eller sekretariatsleder Karen Binger Holm senest to uger før bestyrelsesmødet afholdes.