Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Immun Trombocytopeni (ITP)

Immun Trombocytopeni (ITP) er en spontant opstået blødersygdom. Der findes også andre spontant opståede blødersygdomme, men ITP er den mest hyppigst forekommende.


Når man har Immun Trombocytopeni (ITP), falder antallet af blodplader i blodet, så der kan opstå blødninger. Årsagen er, at man danner antistoffer imod blodpladerne, eller de celler i knoglemarven, der laver dem. Blodpladerne nedbrydes for hurtigt, og knoglemarven kan ikke producere nye blodplader hurtigt nok. Resultatet er, at antallet af blodplader i blodet falder.

Navnet Immun Trombocytopeni (tidligere betegnet Idiopatisk Trombocytopenisk Purpura) betyder:

  • Immun: at immunforsvaret danner antistoffer imod kroppens egne blodplader eller de celler, der laver dem.
  • Trombocytopeni: at man har for få blodplader (trombocytter) i blodet.

ITP rammer både børn og voksne uanset køn. Sygdommen smitter ikke, og den er ikke arvelig.
 
ITP kan være kortvarig eller blive kronisk. Dvs. man kan have den i en periode på mellem en og seks måneder og i andre tilfælde "kronisk". Betegnelsen kronisk betyder her ikke nødvendigvis, at man aldrig slipper af med sygdommen. Det betyder, at den kan vare i flere eller mange år.
 
De fleste med ITP kan heldigvis leve et forholdsvist normalt liv, hvor de tager hensyn til sygdommen og følger de nødvendige forholdsregler.

Læs mere om ITP på Sundhed.dk

Behandling af ITP

ITP kan ikke helbredes med medicin, men forskellige medicintyper kan midlertidigt hæve blodpladetallet og derved mindske risiko for blødninger. 

Du kan læse mere om ITP her:

Platelet Disorder Support Association
En amerikansk side, hvor du kan læse om ITP og møde andre i "samme båd"

The ITP Support Association ›
En engelsk side, hvor du kan læse om ITP hos henholdsvis børn, teenagere og voksne

Personlig beretning om ITP:

Faktaark om ITP:

En families historie om kronisk ITP

Blodsygdommen ITP er ofte forbundet med stor usikkerhed og ikke to forløb er ens. Familien Schmidt fortæller her om deres liv med kronisk ITP, og hvordan sygdommen påvirker hele familien.

Sociale Profiler

Danmarks Bløderforening har udviklet et værktøj, der kan klæde dig på til at gøre mødet med den kommunale sagsbehandler lettere. Dokumentet er udviklet til hæmofili, ITP og von Willebrands sygdom og indeholder både medicinsk fakta og en tjekliste til mødet. 

KORT OM ITP

  • ITP er hverken arvelig, smitsom eller bestemt af køn. 
  • Sygdommen kan være kortvarig eller udvikle sig til at være kronisk
  • Har man ITP, falder antallet af blodplader i blodet, og der kan opstå blødninger. 
  • ITP er den hyppigste årsag til for lavt antal blodplader.
  • Sygdommen viser sig ofte ved hudblødninger og slimhindeblødninger.

Spørgeskemaer om livskvalitet hos børn med ITP og deres familier:

Kids' ITP Tools

På siden her finder du dialogværktøjet Kids’ ITP Tools (KIT). Kids’ ITP Tools er et værktøj som børn med Immun Trombocytopeni (ITP) og deres forældre udfylder. Værktøjet kan over tid kan måle sygdommens påvirkning af livskvalitet hos børn og familier med ITP.

ID-kort for ITP'ere:

Bestil ITP ID-kort

Som medlem af Danmarks Bløderforening kan du få et ID-kort, der fortæller, at du har ITP.  

Kids' ITP Tools

Kids’ ITP Tools er et værktøj til børn med ITP og deres forældre, der over tid kan give indsigt i, hvordan sygdommen påvirker barnets og familiens livskvalitet.